Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция по геодезия, картография и кадастър
Дата на публикуване 20-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 23-02-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 17-05-2021
Предмет на обществената поръчка „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“
CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
Номер на поръчката 05948-2021-0032