Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Български институт по метрология
Дата на публикуване 11-02-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 09-02-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 48800000 Информационни системи исървъри
Дата на обявяване на процедурата 08-02-2021
Предмет на обществената поръчка "Изграждане на регистри по чл.20, ал.2 от Закона за хазарта и надграждане на информационната система
за електронни административни услуги на БИМ".
Номер на поръчката 01200-2021-0001