Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 24-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 29-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000 Т услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 27-12-2021
Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проекти по МКС и модул „Анализ на риска““
Номер на поръчката 00334-2021-0033