Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 24-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 23-08-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000 Т услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 09-11-2021
Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура“
Номер на поръчката 00334-2021-0029