Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 24-11-2020
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 26-02-2021
Предмет на обществената поръчка Извънгаранционна поддръжка на Точката на достъп на НОИ (APBG04) и извънгаранционна поддръжка и развитие на информационната система на Национално приложение за EESSI на НОИ
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Номер на поръчката 00145-2021-0011