Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Дата на публикуване 11-02-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 23-10-2020
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 09-02-2021
Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Архитектурата на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие”
Номер на поръчката 00145-2021-0009
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка