Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 18-02-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Дата на обявяване на процедурата 19-04-2021
Предмет на обществената поръчка „Развитие на „Национален регистър на населените места“- с цел добавяне на нови функционалности и миграция на платформата“
Номер на поръчката 00403-2021-0007