Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 27-05-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 25-01-2022
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 04-04-2022
Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4“
Номер на поръчката 00334-2022-0012