Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален център за информация и документация
Дата на публикуване 18-05-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 04-04-2022
Допълнителни данни:
CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
Дата на обявяване на процедурата
Предмет на обществената поръчка
Номер на поръчката