Статус Име на субекта Дата на публикуване Дата на съгласуване
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 23-09-2020 14-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 23-09-2020 14-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на здравеопазването 23-09-2020 16-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-10-2020 29-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 01-10-2020 01-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 21-10-2020 01-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 12-10-2020 09-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 13-10-2020 13-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 13-10-2020 07-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 20-10-2020 15-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 26-02-2021 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 21-10-2020 13-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 21-10-2020 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 21-10-2020 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-10-2020 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-10-2020 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 23-10-2020 20-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-10-2020 23-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 03-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 04-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 06-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 06-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 09-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 09-11-2020 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-11-2020 10-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-11-2020 10-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 30-11-2020 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 04-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 30-11-2020 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 01-12-2020 30-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 03-12-2020 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 14-12-2020 11-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 18-12-2020 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-12-2020 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 31-12-2020 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 31-12-2020 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-01-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-01-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 14-01-2021 13-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 25-01-2021 09-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 25-01-2021 22-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 25-01-2021 22-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 25-01-2021 18-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 27-01-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 28-01-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 29-01-2021 28-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 02-02-2021 28-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 29-01-2021 29-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 01-02-2021 29-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 03-02-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 03-02-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 03-02-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 04-02-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 05-02-2021 02-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 05-02-2021 02-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 10-02-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 18-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 27-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 26-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 11-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-02-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-02-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 12-02-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 12-02-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 16-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 12-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 12-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 12-02-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12-02-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12-02-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12-02-2021 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 17-02-2021 21-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 17-02-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 19-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 19-02-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 22-02-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 26-02-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 26-02-2021 26-02-2021