Статус Име на субекта Дата на публикуване Дата на съгласуване
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 14-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 23-09-2020 14-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на здравеопазването 23-09-2020 16-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-10-2020 29-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 23-09-2022 01-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 21-10-2020 01-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 12-10-2020 09-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 13-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 13-10-2020 07-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 20-10-2020 15-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 21-10-2020 13-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 21-10-2020 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 21-10-2020 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-10-2020 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 23-10-2020 20-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-10-2020 23-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 03-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 04-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 06-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 06-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 09-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-11-2020 10-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-11-2020 10-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 30-11-2020 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 04-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 30-11-2020 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 01-12-2020 30-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 03-12-2020 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 14-12-2020 11-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 18-12-2020 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-12-2020 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 31-12-2020 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-01-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-01-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 21-04-2021 13-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 25-01-2021 09-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 25-01-2021 22-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 18-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 28-01-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 02-02-2021 28-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 29-01-2021 29-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 01-02-2021 29-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 03-02-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 03-02-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 09-07-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 05-02-2021 02-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 10-02-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 18-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 27-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 26-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 11-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-02-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-02-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 12-02-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 12-02-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 16-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 12-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 12-02-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27-05-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12-02-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12-02-2021 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 17-02-2021 21-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 17-02-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 19-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 19-02-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 22-02-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 26-02-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 26-02-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-04-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 08-03-2021 05-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 10-03-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 10-03-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-03-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-03-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-03-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 11-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-03-2021 01-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 12-03-2021 12-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 15-03-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 16-03-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 16-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 16-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 16-03-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 17-03-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 19-03-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 26-03-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 26-03-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 29-03-2021 29-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 02-04-2021 02-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 05-04-2021 30-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сливен 07-04-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сливен 07-04-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сливен 07-04-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 09-04-2021 01-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 12-04-2021 24-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 12-04-2021 30-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 13-04-2021 05-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 14-04-2021 14-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 15-04-2021 15-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 16-04-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 16-04-2021 15-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 19-04-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-04-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 23-04-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 21-07-2021 23-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 28-04-2021 27-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 28-04-2021 23-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Роман 28-04-2021 21-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-07-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 29-04-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-05-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 12-07-2021 07-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 13-05-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 13-05-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 13-05-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 17-05-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 17-05-2021 13-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 17-05-2021 17-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 20-05-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 21-05-2021 20-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 21-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 25-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 25-05-2021 20-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 25-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Котел 26-05-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Котел 26-05-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Котел 26-05-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 05-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 30-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 06-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 09-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 13-08-2021 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 28-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-07-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 01-06-2021 01-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-06-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 12-07-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 21-03-2022 31-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 29-06-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 30-06-2021 18-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 01-07-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 02-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 02-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 07-07-2021 19-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 07-07-2021 12-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 09-07-2021 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-07-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-07-2021 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-07-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 13-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 14-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 07-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 26-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 12-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-07-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-07-2021 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 09-07-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 01-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 12-07-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-07-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 05-10-2021 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Висш съдебен съвет 12-07-2021 05-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-07-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-07-2021 08-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 12-07-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 12-07-2021 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 13-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 13-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 09-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 25-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 13-07-2021 20-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 13-07-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 13-07-2021 19-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 13-07-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 14-07-2021 10-03-2021
Отказ да се съгласува по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 14-07-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 14-07-2021 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-07-2021 09-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-07-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-07-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 14-07-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 14-07-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 19-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 20-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елин Пелин 15-07-2021 09-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 16-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 24-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 12-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 02-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 21-07-2021 21-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-07-2021 23-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 26-07-2021 16-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 27-09-2021 21-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 26-07-2021 19-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 26-07-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 27-07-2021 27-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 27-07-2021 23-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 28-07-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 28-07-2021 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 15-10-2021 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 29-07-2021 28-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 30-07-2021 28-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 28-02-2022 30-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 03-08-2021 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 10-03-2022 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 04-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 05-08-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 05-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 05-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 05-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 06-08-2021 30-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 09-08-2021 06-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 09-08-2021 30-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 10-08-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 11-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 11-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11-08-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-08-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 12-08-2021 30-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 12-08-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 13-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 05-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 29-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 06-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Божурище 13-08-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Божурище 13-08-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 13-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 17-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белене 17-08-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белене 17-08-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Първомай 18-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 07-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 18-08-2021 19-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 18-08-2021 02-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 18-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 19-08-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 20-08-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Първомай 20-08-2021 19-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 20-08-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 02-03-2022 19-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 21-03-2022 23-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 16-09-2021 12-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елин Пелин 24-08-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 25-08-2021 25-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 25-08-2021 23-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 25-08-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 25-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 30-08-2021 27-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 03-02-2022 13-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 03-02-2022 24-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 30-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брегово 30-08-2021 24-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Антоново 31-08-2021 21-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Антоново 31-08-2021 27-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 31-08-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 31-08-2021 12-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 01-09-2021 31-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 03-09-2021 03-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 07-09-2021 07-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 08-09-2021 01-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 13-09-2021 10-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 13-09-2021 10-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 14-09-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 14-09-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 14-09-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-09-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 14-09-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 11-10-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 15-09-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 15-09-2021 15-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 16-09-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 16-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 01-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 16-09-2021 07-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 16-09-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 16-09-2021 27-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 16-09-2021 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 16-09-2021 16-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 16-09-2021 30-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 28-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 10-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 01-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 16-09-2021 12-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 16-09-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 16-09-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 16-09-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 16-09-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чипровци 17-09-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-09-2021 05-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-09-2021 16-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-09-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 20-09-2021 20-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Добрич 20-09-2021 17-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Добрич 20-09-2021 17-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 20-09-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 20-09-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 20-09-2021 27-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 01-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 21-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 13-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 05-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 20-09-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 20-09-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 20-09-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 28-09-2021 24-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 28-09-2021 23-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 28-09-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 28-09-2021 18-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 29-09-2021 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 30-09-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 01-10-2021 01-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 01-10-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 05-10-2021 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 26-10-2021 06-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 11-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 11-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 12-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 13-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 20-04-2022 13-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елин Пелин 03-11-2021 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 15-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 18-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 18-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 19-10-2021 13-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-12-2021 05-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 20-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 20-10-2021 19-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 20-10-2021 14-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Димитровград 21-10-2021 20-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 25-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 25-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 25-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 25-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 26-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 26-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 26-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 15-03-2022 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 27-10-2021 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Айтос 27-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 28-10-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 01-11-2021 27-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 01-11-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Симеоновград 03-11-2021 01-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 04-11-2021 27-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 04-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 05-11-2021 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 23-03-2022 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 08-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 08-11-2021 08-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-11-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-11-2021 01-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-11-2021 02-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 12-11-2021 12-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 16-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 16-11-2021 15-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 16-11-2021 16-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 19-11-2021 19-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 22-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 24-11-2021 18-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 24-11-2021 18-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 25-11-2021 24-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 25-11-2021 23-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 01-12-2021 30-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 06-12-2021 03-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 07-12-2021 06-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 15-04-2022 24-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 15-04-2022 15-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 15-12-2021 14-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гърмен 17-12-2021 17-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гърмен 17-12-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 04-05-2022 17-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 28-02-2022 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-12-2021 22-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-12-2021 21-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-12-2021 30-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 01-04-2022 25-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 31-12-2021 13-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 31-12-2021 01-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 31-12-2021 20-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 10-01-2022 20-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 01-03-2022 17-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 18-01-2022 18-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Айтос 22-01-2022 21-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 27-01-2022 27-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 31-01-2022 01-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 31-01-2022 25-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 31-01-2022 14-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 31-01-2022 03-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 31-01-2022 21-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 31-01-2022 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 31-01-2022 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 31-01-2022 19-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 31-01-2022 04-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 31-01-2022 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 31-01-2022 23-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 31-01-2022 30-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 31-01-2022 23-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 31-01-2022 17-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 31-01-2022 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 31-01-2022 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 31-01-2022 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 31-01-2022 10-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 31-01-2022 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 31-01-2022 31-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 31-01-2022 12-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 17-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 26-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 03-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 13-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 16-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 31-01-2022 19-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 09-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на културата 31-01-2022 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 31-01-2022 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 31-01-2022 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 31-01-2022 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 31-01-2022 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 31-01-2022 08-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 01-02-2022 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 01-02-2022 24-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 01-02-2022 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 01-02-2022 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 01-02-2022 09-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 01-02-2022 01-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 01-02-2022 02-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 01-02-2022 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Омбудсман на Република България 01-02-2022 08-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Омбудсман на Република България 01-02-2022 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Омбудсман на Република България 01-02-2022 12-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 01-02-2022 29-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 01-02-2022 25-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 01-02-2022 27-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 01-02-2022 24-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 01-02-2022 13-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-02-2022 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-02-2022 30-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-02-2022 31-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-02-2022 07-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-02-2022 19-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-02-2022 26-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 07-02-2022 31-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 03-02-2022 08-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 03-02-2022 15-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 03-02-2022 16-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 03-02-2022 13-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 03-02-2022 22-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 03-02-2022 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 03-02-2022 03-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 16-03-2022 12-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 03-02-2022 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 07-02-2022 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 08-02-2022 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 08-02-2022 22-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 08-02-2022 15-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 08-02-2022 30-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 08-02-2022 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 08-02-2022 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 08-02-2022 01-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 08-02-2022 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 08-02-2022 04-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 08-02-2022 09-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 08-02-2022 15-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 14-10-2022 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 01-04-2022 06-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 08-02-2022 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 08-02-2022 17-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла 08-02-2022 16-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла 08-02-2022 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 08-02-2022 25-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 11-02-2022 10-02-2022
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 16-02-2022 13-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 17-02-2022 17-02-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 17-02-2022 03-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елена 17-02-2022 04-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 21-03-2022 04-02-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 23-09-2022 09-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 23-09-2022 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 23-09-2022 12-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 23-09-2022 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 23-09-2022 24-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 28-02-2022 09-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 28-02-2022 25-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 28-02-2022 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 28-02-2022 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 28-02-2022 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 06-10-2022 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белово 28-02-2022 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белово 28-02-2022 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 28-02-2022 02-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 28-02-2022 01-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 21-03-2022 04-02-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Банско 01-03-2022 25-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Банско 01-03-2022 25-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 01-03-2022 31-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 01-03-2022 12-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 01-03-2022 07-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 21-03-2022 20-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 01-03-2022 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 02-03-2022 08-12-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Омуртаг 02-03-2022 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Омуртаг 21-03-2022 04-02-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Омуртаг 21-03-2022 25-01-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Опан 02-03-2022 15-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла 02-03-2022 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пещера 02-03-2022 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 02-03-2022 15-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 02-03-2022 02-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 02-03-2022 13-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 02-03-2022 15-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Лъки 30-03-2022 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 07-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 07-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 07-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 07-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 07-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 07-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 07-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 14-04-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 08-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 22-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 10-03-2022 09-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 11-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 14-03-2022 11-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белово 14-03-2022 11-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каварна 15-03-2022 01-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 15-03-2022 15-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 17-03-2022 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 18-03-2022 18-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 21-03-2022 09-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 21-03-2022 21-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свиленград 21-03-2022 29-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свиленград 21-03-2022 02-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 21-03-2022 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Роман 21-03-2022 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21-03-2022 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 21-03-2022 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 21-03-2022 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 21-03-2022 07-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-03-2022 22-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 22-03-2022 22-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 23-03-2022 23-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 23-03-2022 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 23-03-2022 09-02-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 23-03-2022 18-02-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 24-03-2022 23-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 24-03-2022 08-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 25-03-2022 25-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 25-03-2022 25-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 25-03-2022 25-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 28-03-2022 24-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 28-03-2022 24-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 28-03-2022 25-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елин Пелин 28-03-2022 07-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 29-03-2022 24-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 31-03-2022 30-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 01-04-2022 31-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 04-04-2022 04-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 05-04-2022 04-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 05-04-2022 01-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 01-09-2023 04-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Етрополе 05-04-2022 30-03-2022
Отказ да се съгласува по целесъобразност Общинска администрация - Пещера 06-04-2022 05-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 06-04-2022 31-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 06-04-2022 31-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пещера 06-04-2022 06-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 07-04-2022 06-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 09-09-2022 06-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 07-04-2022 05-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 07-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-05-2022 25-03-2022
Отказ да се съгласува по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 08-04-2022 08-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 11-04-2022 08-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 11-04-2022 31-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 11-04-2022 05-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 11-04-2022 11-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 11-04-2022 06-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 12-04-2022 12-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Велико Търново 12-04-2022 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Велико Търново 12-04-2022 31-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 13-04-2022 13-04-2022
Отказ да се съгласува по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 13-04-2022 11-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 13-04-2022 13-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 11-01-2023 13-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Якоруда 14-04-2022 23-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Якоруда 14-04-2022 02-08-2021
Отказ да се съгласува по целесъобразност Общинска администрация - Якоруда 14-04-2022 13-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 15-04-2022 15-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 15-04-2022 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 15-04-2022 25-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 15-04-2022 25-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 15-04-2022 13-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 18-04-2022 18-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 18-04-2022 18-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Смолян 19-04-2022 15-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брезник 19-04-2022 23-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брезник 19-04-2022 08-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 19-04-2022 08-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 19-04-2022 08-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 21-04-2022 18-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белово 21-04-2022 21-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 18-07-2022 20-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 21-04-2022 14-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 21-04-2022 25-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 21-04-2022 18-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 26-04-2022 18-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 26-04-2022 21-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 27-04-2022 27-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 27-04-2022 27-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 29-04-2022 29-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 29-04-2022 29-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката и индустрията 29-04-2022 01-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката и индустрията 29-04-2022 01-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 29-04-2022 29-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 29-04-2022 20-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 29-04-2022 27-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 29-04-2022 07-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 03-05-2022 29-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 03-05-2022 27-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 03-05-2022 03-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 03-05-2022 03-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 04-05-2022 04-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 02-06-2022 04-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 14-07-2022 04-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 04-05-2022 04-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 04-05-2022 29-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 04-05-2022 07-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 04-05-2022 21-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 05-05-2022 05-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 05-05-2022 05-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 05-05-2022 05-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 18-05-2022 05-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 16-05-2022 04-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 05-05-2022 04-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 09-05-2022 05-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 09-05-2022 04-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 09-05-2022 05-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 10-05-2022 26-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 10-05-2022 26-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 10-05-2022 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 01-09-2023 20-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-05-2022 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-05-2022 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 11-05-2022 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 11-05-2022 13-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 11-05-2022 13-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 11-05-2022 09-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-05-2022 11-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 12-05-2022 11-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 12-05-2022 11-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 12-05-2022 11-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 12-05-2022 11-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 13-05-2022 12-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 13-05-2022 12-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 13-05-2022 05-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Доспат 13-05-2022 29-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Доспат 13-05-2022 18-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 13-05-2022 13-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 13-05-2022 13-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 13-05-2022 13-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 16-05-2022 13-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката и индустрията 16-05-2022 13-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 16-05-2022 16-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 17-05-2022 16-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 17-05-2022 29-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-05-2022 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-05-2022 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-05-2022 20-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-05-2022 16-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-05-2022 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 18-05-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 02-08-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 18-05-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 18-05-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 18-05-2022 18-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 18-05-2022 18-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 19-05-2022 18-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 19-05-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 19-05-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 19-05-2022 16-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брезник 19-05-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Лом 19-04-2023 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 19-05-2022 18-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 19-05-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 23-05-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 23-05-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 23-05-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Айтос 23-05-2022 23-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 23-05-2022 23-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 25-05-2022 23-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 25-05-2022 23-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стрелча 06-06-2022 25-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 25-05-2022 25-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 25-05-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 26-05-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 26-05-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-06-2022 01-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-06-2022 01-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 02-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 02-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 02-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта и съобщенията 02-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 02-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 03-06-2022 19-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 06-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 06-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 06-06-2022 02-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 07-06-2022 07-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 07-06-2022 07-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 07-06-2022 07-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 08-06-2022 07-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Челопеч 07-06-2022 23-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 08-06-2022 08-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 08-06-2022 08-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Разград 08-06-2022 16-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 08-06-2022 08-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 09-06-2022 07-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-06-2022 12-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-06-2022 16-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 13-06-2022 18-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 13-06-2022 18-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Омуртаг 14-06-2022 20-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Омуртаг 14-06-2022 20-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Омуртаг 14-06-2022 20-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 15-06-2022 15-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 15-06-2022 15-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 15-06-2022 18-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 17-06-2022 16-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ситово 22-06-2022 08-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 22-06-2022 17-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 24-06-2022 24-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 27-06-2022 17-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 27-06-2022 17-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 27-06-2022 24-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 29-06-2022 16-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 29-06-2022 16-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 30-06-2022 30-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 30-06-2022 30-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 05-07-2022 05-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 05-07-2022 05-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 06-07-2022 05-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 07-07-2022 10-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 11-07-2022 05-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 11-07-2022 05-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 15-07-2022 07-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 15-07-2022 07-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 15-07-2022 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 18-07-2022 27-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 08-09-2023 27-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 19-07-2022 18-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 19-07-2022 18-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-07-2022 22-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-07-2022 22-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 25-07-2022 21-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 25-07-2022 21-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 25-07-2022 14-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 25-07-2022 22-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 25-07-2022 25-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 25-07-2022 25-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 25-07-2022 25-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 26-07-2022 26-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 26-07-2022 26-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 27-07-2022 27-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 27-07-2022 27-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 27-07-2022 22-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 29-07-2022 28-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 29-07-2022 28-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 29-07-2022 19-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Любимец 29-07-2022 16-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 29-07-2022 28-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 29-07-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 01-08-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 01-08-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 01-08-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 01-08-2022 28-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 14-10-2022 22-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 05-08-2022 09-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 05-08-2022 09-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 08-08-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-08-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-08-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 11-08-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-08-2022 11-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 11-08-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-08-2022 10-08-2022
Отказ да се съгласува по целесъобразност Общинска администрация - Долни чифлик 12-08-2022 01-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Долни чифлик 12-08-2022 18-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Долни чифлик 12-08-2022 02-06-2022
Отказ да се съгласува по целесъобразност Общинска администрация - Попово 12-08-2022 21-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 15-08-2022 01-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 15-08-2022 15-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 16-08-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 19-08-2022 18-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 19-08-2022 18-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 19-08-2022 18-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката и индустрията 19-08-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Долни чифлик 19-08-2022 18-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Долни чифлик 19-08-2022 18-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 22-08-2022 16-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 22-08-2022 28-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-08-2022 12-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 22-08-2022 18-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 22-08-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 22-08-2022 28-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 22-08-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Златарица 22-08-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Златарица 22-08-2022 18-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта и съобщенията 22-08-2022 15-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 25-08-2022 25-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 25-08-2022 25-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 29-08-2022 15-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 29-08-2022 26-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 29-08-2022 26-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 31-08-2022 31-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 05-09-2022 05-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 05-09-2022 05-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 05-09-2022 05-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 05-09-2022 25-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 07-09-2022 25-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 07-09-2022 20-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 08-09-2022 15-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 08-09-2022 15-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 08-09-2022 31-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 08-09-2022 31-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 09-09-2022 27-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 09-09-2022 27-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-09-2022 22-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-09-2022 22-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-09-2022 22-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 12-09-2022 31-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 13-09-2022 15-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 13-09-2022 15-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 15-09-2022 13-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 13-09-2022 13-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 13-09-2022 13-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 14-09-2022 13-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 14-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 14-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 14-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 14-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 15-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 15-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 15-09-2022 15-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 16-09-2022 15-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 16-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 16-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката и индустрията 19-09-2022 16-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 19-09-2022 16-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 19-09-2022 19-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 19-09-2022 19-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за енергийно и водно регулиране 21-09-2022 16-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 21-09-2022 13-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 23-09-2022 23-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 23-09-2022 23-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 23-09-2022 23-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 23-09-2022 23-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 01-09-2023 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 23-05-2024 23-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 27-09-2022 25-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 27-09-2022 25-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 27-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 27-09-2022 15-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 29-09-2022 29-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 29-09-2022 29-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 29-09-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Златарица 30-09-2022 30-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-10-2022 05-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-10-2022 05-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 05-10-2022 04-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 05-10-2022 29-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 05-10-2022 24-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 05-10-2022 30-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 05-10-2022 21-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 06-10-2022 06-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 06-10-2022 06-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 06-10-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 07-10-2022 07-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 07-10-2022 07-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 24-10-2022 06-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 07-10-2022 06-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 10-10-2022 06-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 10-10-2022 10-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 10-10-2022 10-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 10-10-2022 29-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 11-10-2022 11-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 11-10-2022 11-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 11-10-2022 11-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 11-10-2022 10-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 12-10-2022 10-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 12-10-2022 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 12-10-2022 08-06-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-10-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 13-10-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 13-10-2022 05-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 13-10-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 10-01-2023 19-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 14-10-2022 14-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 14-10-2022 14-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 19-10-2022 13-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 21-10-2022 20-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 21-10-2022 19-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-03-2023 21-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 25-10-2022 20-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 26-10-2022 25-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 26-10-2022 25-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 26-10-2022 28-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 26-10-2022 26-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 26-10-2022 26-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 07-11-2022 26-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 28-10-2022 27-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 31-10-2022 29-07-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 31-10-2022 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 31-10-2022 28-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 01-11-2022 14-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 01-11-2022 14-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-11-2022 13-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-11-2022 13-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 04-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 04-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 04-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 04-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 07-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 07-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 08-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 09-11-2022 09-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 09-11-2022 09-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 09-11-2022 09-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 09-11-2022 09-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 14-11-2022 11-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 15-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 15-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 16-11-2022 04-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 21-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 21-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 21-11-2022 10-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 07-09-2023 29-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 21-11-2022 21-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 21-11-2022 21-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 21-11-2022 21-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вършец 22-11-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 22-11-2022 02-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 28-11-2022 25-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 28-11-2022 25-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 29-11-2022 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-12-2022 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 29-11-2022 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 29-11-2022 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 29-11-2022 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 29-11-2022 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 29-11-2022 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-12-2022 21-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-12-2022 21-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 07-12-2022 07-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 08-12-2022 03-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 07-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 19-12-2022 19-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 10-01-2023 19-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 20-12-2022 20-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 20-12-2022 20-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 21-12-2022 20-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 01-06-2023 20-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 21-12-2022 20-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 23-12-2022 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 29-12-2022 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 29-12-2022 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 29-12-2022 22-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 29-12-2022 22-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 29-12-2022 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 03-01-2023 22-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 05-01-2023 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 05-01-2023 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 09-01-2023 06-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 22-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 23-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 10-01-2023 04-04-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 10-01-2023 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 10-01-2023 29-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 10-01-2023 13-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ситово 12-01-2023 12-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 17-01-2023 10-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 18-01-2023 17-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 25-01-2023 24-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 25-01-2023 24-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Любимец 27-01-2023 22-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 02-02-2023 30-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 02-02-2023 30-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 06-02-2023 06-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 09-02-2023 13-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 14-02-2023 14-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 16-02-2023 15-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 16-02-2023 12-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 17-02-2023 16-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 21-02-2023 21-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 21-02-2023 21-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 27-02-2023 27-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 27-02-2023 27-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 28-02-2023 24-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-07-2023 24-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта и съобщенията 28-02-2023 24-01-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 01-03-2023 28-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 02-03-2023 01-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 02-03-2023 10-08-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 02-03-2023 01-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 02-03-2023 15-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 06-03-2023 28-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-03-2023 06-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-03-2023 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-03-2023 06-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 07-03-2023 07-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-07-2023 07-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 08-03-2023 08-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 09-03-2023 01-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 09-03-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 09-03-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 09-03-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 09-03-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта и съобщенията 22-06-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 13-03-2023 10-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 13-03-2023 10-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 13-03-2023 10-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 13-03-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 14-03-2023 14-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 15-03-2023 10-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 15-03-2023 10-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 16-03-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 16-03-2023 09-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 16-03-2023 15-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 17-03-2023 17-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 17-03-2023 17-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 17-03-2023 15-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-03-2023 17-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 20-03-2023 17-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 20-03-2023 20-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 20-03-2023 20-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 22-03-2023 21-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 22-03-2023 21-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Любимец 22-03-2023 17-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 29-06-2023 22-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 23-03-2023 23-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 23-03-2023 23-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-03-2023 22-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 23-03-2023 23-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 23-03-2023 23-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 23-03-2023 23-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 27-03-2023 24-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 28-03-2023 13-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 28-03-2023 09-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 28-03-2023 14-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 28-03-2023 04-03-2022
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 28-03-2023 21-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 28-03-2023 21-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 28-03-2023 21-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 28-03-2023 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 11-08-2023 28-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 30-03-2023 29-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 30-03-2023 28-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 30-03-2023 22-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 30-03-2023 28-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 30-03-2023 29-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 31-03-2023 31-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 03-04-2023 31-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 03-04-2023 31-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 03-04-2023 31-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 03-04-2023 29-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 03-04-2023 29-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 04-04-2023 03-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 04-04-2023 03-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 05-04-2023 04-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 05-04-2023 04-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 06-04-2023 22-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 06-04-2023 22-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 07-04-2023 07-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 21-12-2023 10-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 12-04-2023 10-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 12-04-2023 10-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 18-04-2023 18-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 18-04-2023 18-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 20-04-2023 07-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 20-04-2023 07-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 21-04-2023 07-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 21-04-2023 21-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 25-04-2023 24-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 25-04-2023 24-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 25-04-2023 24-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 03-05-2023 03-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 05-05-2023 05-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 09-05-2023 27-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 10-05-2023 05-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 12-05-2023 12-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 12-05-2023 12-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пещера 12-05-2023 12-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 15-05-2023 12-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Любимец 16-05-2023 16-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 18-05-2023 18-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Велико Търново 22-05-2023 22-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 25-05-2023 22-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 01-06-2023 12-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 01-06-2023 02-02-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Велико Търново 22-06-2023 22-06-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 27-06-2023 23-06-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 27-06-2023 11-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 27-06-2023 11-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 27-06-2023 21-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 27-06-2023 07-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 27-06-2023 22-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 27-06-2023 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 29-06-2023 22-06-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 29-06-2023 22-06-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 06-07-2023 05-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 07-07-2023 03-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Плевен 11-07-2023 03-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Плевен 11-07-2023 03-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 19-07-2023 05-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 28-07-2023 27-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 28-07-2023 27-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 07-08-2023 03-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 09-08-2023 09-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 09-08-2023 09-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 11-08-2023 13-07-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 18-08-2023 18-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 18-08-2023 18-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на електронното управление 21-08-2023 15-09-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 24-08-2023 24-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 24-08-2023 24-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 29-08-2023 24-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 29-08-2023 25-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 29-08-2023 25-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 30-08-2023 29-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 30-08-2023 29-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 30-08-2023 23-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 30-08-2023 18-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 30-08-2023 24-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 01-09-2023 01-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 01-09-2023 01-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 04-09-2023 24-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 04-09-2023 24-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 04-09-2023 31-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 04-09-2023 30-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 04-09-2023 31-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 05-09-2023 04-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 05-09-2023 04-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 05-09-2023 05-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 05-09-2023 30-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 07-09-2023 07-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 07-09-2023 05-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-09-2023 22-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 07-09-2023 14-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 07-09-2023 05-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 07-09-2023 05-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 08-09-2023 04-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 08-09-2023 05-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 08-09-2023 31-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 08-09-2023 25-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 08-09-2023 31-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 08-09-2023 08-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 11-09-2023 04-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 11-09-2023 05-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 12-09-2023 12-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 12-09-2023 11-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 13-09-2023 07-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 13-09-2023 07-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 13-09-2023 13-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 14-09-2023 30-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 10-11-2023 30-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 14-09-2023 14-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 14-09-2023 14-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 15-09-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 15-09-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 10-11-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 15-09-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 15-09-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 15-09-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 18-09-2023 13-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 18-09-2023 30-08-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 18-09-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 28-02-2024 13-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 19-09-2023 12-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 20-09-2023 13-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 20-09-2023 13-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 21-09-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 21-09-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Опан 29-02-2024 10-05-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 21-09-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 21-09-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 21-09-2023 20-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 15-03-2024 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 08-04-2024 19-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 25-09-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 25-09-2023 25-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 25-09-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 26-09-2023 25-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 26-09-2023 25-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 26-09-2023 25-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 27-09-2023 27-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 27-09-2023 27-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 27-09-2023 26-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 28-09-2023 17-05-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 28-09-2023 19-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 28-09-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 28-09-2023 28-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 29-09-2023 26-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 29-09-2023 26-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 29-09-2023 29-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 29-09-2023 27-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 02-10-2023 02-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 02-10-2023 02-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 02-10-2023 02-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 02-10-2023 02-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 03-10-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 03-10-2023 21-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 04-10-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 04-10-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 04-10-2023 02-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 06-10-2023 05-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 06-10-2023 05-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 06-10-2023 05-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 09-10-2023 09-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-10-2023 05-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-10-2023 15-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 10-10-2023 09-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 10-10-2023 09-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 16-10-2023 10-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 16-10-2023 10-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 17-10-2023 16-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 17-10-2023 16-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 19-10-2023 19-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 19-10-2023 19-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 19-10-2023 18-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 20-10-2023 27-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 20-10-2023 27-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Велико Търново 20-10-2023 16-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 20-10-2023 19-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 20-10-2023 20-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пещера 20-10-2023 20-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 23-10-2023 23-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 23-10-2023 23-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 24-10-2023 23-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 13-02-2024 23-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 24-10-2023 23-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 26-10-2023 16-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 26-10-2023 16-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието 26-10-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 12-02-2024 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 26-10-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 27-10-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 27-10-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 27-10-2023 27-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 27-10-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 30-10-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 30-10-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 01-11-2023 01-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 01-11-2023 31-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 01-11-2023 29-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 01-11-2023 02-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 02-11-2023 02-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 03-11-2023 03-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 03-11-2023 03-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 03-11-2023 27-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 06-11-2023 06-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 06-11-2023 03-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 06-11-2023 03-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 07-11-2023 07-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 07-11-2023 07-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Плевен 08-11-2023 07-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Плевен 08-11-2023 07-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 08-11-2023 08-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 09-11-2023 08-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 09-11-2023 08-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 09-11-2023 08-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Велико Търново 09-11-2023 07-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 10-11-2023 09-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 01-04-2024 09-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 10-11-2023 10-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 10-11-2023 10-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 10-11-2023 10-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 13-11-2023 09-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 15-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 15-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 15-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 16-11-2023 14-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 17-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 17-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 17-11-2023 14-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 21-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 21-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 21-11-2023 09-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 22-11-2023 17-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 22-11-2023 17-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 22-11-2023 15-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 22-11-2023 22-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 23-11-2023 09-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 29-11-2023 27-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 29-11-2023 27-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 29-11-2023 10-03-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 01-12-2023 01-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 02-12-2023 01-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 02-12-2023 01-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 04-12-2023 04-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 05-12-2023 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 12-12-2023 12-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 14-12-2023 14-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-12-2023 14-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 14-12-2023 14-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 15-12-2023 05-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 15-12-2023 27-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 15-12-2023 05-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 18-12-2023 14-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 18-12-2023 15-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 18-12-2023 01-11-2023
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 19-12-2023 18-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 12-02-2024 18-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 19-12-2023 15-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 20-12-2023 07-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 20-12-2023 07-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 15-03-2024 15-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 15-03-2024 28-09-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 08-04-2024 05-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 21-12-2023 14-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 22-12-2023 21-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 22-12-2023 21-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 22-12-2023 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 22-12-2023 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 28-12-2023 15-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-12-2023 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 22-12-2023 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 28-12-2023 15-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 28-12-2023 15-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 28-12-2023 20-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 29-12-2023 28-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 29-12-2023 28-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 02-01-2024 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 02-01-2024 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 02-01-2024 29-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-01-2024 28-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 03-01-2024 28-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 03-01-2024 29-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 03-01-2024 29-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 05-01-2024 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 08-01-2024 05-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 08-01-2024 05-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 08-01-2024 05-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 09-01-2024 05-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 09-01-2024 05-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 09-01-2024 09-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 09-01-2024 09-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Велико Търново 12-01-2024 09-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 15-01-2024 15-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 15-01-2024 15-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта и съобщенията 16-01-2024 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 17-01-2024 16-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 17-01-2024 16-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ловеч 17-01-2024 14-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ловеч 17-01-2024 09-11-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ловеч 17-01-2024 26-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ловеч 17-01-2024 28-10-2022
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ловеч 17-01-2024 06-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Национална здравноосигурителна каса 17-01-2024 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 20-01-2024 19-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 22-01-2024 19-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 30-01-2024 19-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 30-01-2024 19-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 01-02-2024 31-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 01-02-2024 31-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 06-02-2024 05-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 06-02-2024 05-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 07-02-2024 07-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 07-02-2024 07-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 11-02-2024 05-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 11-02-2024 05-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 12-02-2024 30-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 12-02-2024 30-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 12-02-2024 12-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 12-02-2024 05-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 12-02-2024 12-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 16-02-2024 16-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 16-02-2024 16-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 19-02-2024 15-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 19-02-2024 15-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 19-02-2024 19-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 19-02-2024 19-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 20-02-2024 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 20-02-2024 19-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 20-02-2024 16-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 21-02-2024 20-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 21-02-2024 20-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 21-02-2024 21-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 21-02-2024 21-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 21-02-2024 21-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на външните работи 21-02-2024 21-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 22-02-2024 21-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 22-02-2024 20-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Опан 29-02-2024 25-04-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 22-02-2024 15-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 23-02-2024 22-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 23-02-2024 22-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 23-02-2024 23-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 23-02-2024 23-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на иновациите и растежа 23-02-2024 21-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 23-02-2024 10-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Борован 23-02-2024 15-01-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 23-02-2024 23-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 26-02-2024 23-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 28-02-2024 19-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 28-02-2024 27-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 28-02-2024 27-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 28-02-2024 22-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 28-02-2024 20-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 29-02-2024 28-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 29-02-2024 28-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 29-02-2024 28-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 29-02-2024 28-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 29-02-2024 27-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 21-03-2024 29-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 18-03-2024 23-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 01-03-2024 29-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 18-03-2024 29-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 18-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 01-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 01-03-2024 15-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 01-03-2024 27-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 01-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 01-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 05-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 05-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 05-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 05-03-2024 29-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 05-03-2024 27-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 05-03-2024 28-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Иваново 05-04-2024 18-10-2023
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 06-03-2024 23-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 06-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 06-03-2024 27-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 07-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 07-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 19-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 07-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 07-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 07-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 07-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 08-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 08-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 08-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 08-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 11-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 11-03-2024 01-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 11-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 11-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 11-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 11-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 11-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 11-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Русе 11-03-2024 28-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 11-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 12-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 12-03-2024 12-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 12-03-2024 12-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-03-2024 12-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-03-2024 12-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Враца 12-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 13-03-2024 13-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Девин 13-03-2024 13-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 14-03-2024 13-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 14-03-2024 13-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 14-03-2024 14-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 15-03-2024 14-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 15-03-2024 14-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 15-03-2024 14-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 15-03-2024 15-02-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стражица 15-03-2024 15-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 15-03-2024 15-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 18-03-2024 15-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 18-03-2024 15-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 18-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 18-03-2024 11-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 18-03-2024 18-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 18-03-2024 18-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 18-03-2024 18-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 19-03-2024 15-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 19-03-2024 15-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 19-03-2024 19-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 20-03-2024 19-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 20-03-2024 19-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Златарица 21-03-2024 07-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Златарица 21-03-2024 20-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Златарица 21-03-2024 20-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието и храните 21-03-2024 20-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Пордим 21-03-2024 20-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 21-03-2024 21-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 21-03-2024 21-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 21-03-2024 21-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 22-03-2024 21-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Национален осигурителен институт 22-03-2024 21-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-03-2024 20-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 25-03-2024 22-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ловеч 25-03-2024 15-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 25-03-2024 25-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 26-03-2024 14-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла (Варна) 26-03-2024 26-03-2024
Съгласувано по целесъобразност Министерство на здравеопазването 26-03-2024 22-12-2023
Съгласувано по целесъобразност Министерство на здравеопазването 26-03-2024 23-12-2022
Съгласувано по целесъобразност Об