Статус Име на субекта Дата на публикуване Дата на съгласуване
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 14-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 23-09-2020 15-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 23-09-2020 14-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на здравеопазването 23-09-2020 16-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 07-10-2020 29-09-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 01-10-2020 01-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 21-10-2020 01-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 12-10-2020 09-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 13-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 13-10-2020 07-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 20-10-2020 15-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 21-10-2020 13-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 21-10-2020 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 21-10-2020 19-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-10-2020 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-10-2020 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 23-10-2020 20-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-10-2020 23-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 03-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 04-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 06-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 06-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 09-11-2020 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 09-11-2020 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-11-2020 10-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-11-2020 10-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 30-11-2020 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 27-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 30-11-2020 04-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 30-11-2020 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 01-12-2020 30-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 03-12-2020 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 14-12-2020 11-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 18-12-2020 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-12-2020 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 31-12-2020 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 31-12-2020 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-01-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 04-01-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 21-04-2021 13-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 25-01-2021 09-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 25-01-2021 22-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 25-01-2021 22-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 18-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 28-01-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 29-01-2021 28-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 02-02-2021 28-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 29-01-2021 29-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 01-02-2021 29-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 03-02-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 03-02-2021 27-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 03-02-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 09-07-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 05-02-2021 02-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 05-02-2021 02-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 10-02-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 18-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 20-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 10-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 27-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 10-02-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 26-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 11-02-2021 11-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-02-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-02-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 12-02-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 12-02-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 16-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 12-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 12-02-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 12-02-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27-05-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12-02-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12-02-2021 22-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 30-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 12-02-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 17-02-2021 21-10-2020
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 17-02-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 19-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 19-02-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 22-02-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 23-02-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 26-02-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 26-02-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 22-04-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 08-03-2021 05-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 10-03-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 10-03-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-03-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-03-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 10-03-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 11-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 03-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-03-2021 01-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 12-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 12-03-2021 12-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 15-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 15-03-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 16-03-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 16-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 16-03-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 16-03-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 17-03-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 19-03-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 19-03-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кубрат 20-03-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 26-03-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 26-03-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 29-03-2021 29-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 29-03-2021 29-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 02-04-2021 02-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 05-04-2021 30-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сливен 07-04-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сливен 07-04-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сливен 07-04-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сливен 07-04-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 09-04-2021 01-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 12-04-2021 24-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 12-04-2021 30-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 13-04-2021 05-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 14-04-2021 14-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 15-04-2021 15-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 16-04-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 16-04-2021 15-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 19-04-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 19-04-2021 15-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 22-04-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 23-04-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 21-07-2021 23-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 28-04-2021 27-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 28-04-2021 23-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Роман 28-04-2021 21-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-07-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 29-04-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-05-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-05-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 12-07-2021 07-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 13-05-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 13-05-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 13-05-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 17-05-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 17-05-2021 13-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 17-05-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Троян 17-05-2021 17-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 20-05-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 21-05-2021 20-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 21-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 21-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 25-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 25-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 25-05-2021 20-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 25-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Котел 26-05-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Котел 26-05-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Котел 26-05-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 03-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 05-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 30-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 06-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 09-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 26-05-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 13-08-2021 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на икономиката 28-05-2021 21-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-07-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Съвет за електронни медии 12-07-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 01-06-2021 01-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-06-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 02-06-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 03-06-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 12-07-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 09-06-2021 31-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 10-06-2021 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 23-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 24-06-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 29-06-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 29-06-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 30-06-2021 18-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 30-06-2021 18-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 01-07-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 01-07-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 02-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Национален статистически институт 02-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 07-07-2021 19-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 07-07-2021 12-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 09-07-2021 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 09-07-2021 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-07-2021 28-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-07-2021 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 09-07-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 09-07-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 12-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 13-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 18-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Стралджа 09-07-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 14-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 07-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 26-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 09-07-2021 12-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-07-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на енергетиката 09-07-2021 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 09-07-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 06-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 26-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 29-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 12-07-2021 01-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 12-07-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-07-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 05-10-2021 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Висш съдебен съвет 12-07-2021 05-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-07-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 12-07-2021 08-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 12-07-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 12-07-2021 10-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 13-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 12-07-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 13-11-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 09-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 25-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 25-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 11-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 13-07-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 13-07-2021 20-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 13-07-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 13-07-2021 19-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 13-07-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 14-07-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 14-07-2021 10-03-2021
Отказ да се съгласува по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 14-07-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 14-07-2021 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-07-2021 09-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-07-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-07-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 14-07-2021 02-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 14-07-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 19-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 15-07-2021 20-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елин Пелин 15-07-2021 09-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 16-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 24-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 15-07-2021 12-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 02-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 21-07-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 21-07-2021 21-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 22-07-2021 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-07-2021 23-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 23-07-2021 23-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 26-07-2021 16-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 26-07-2021 21-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 27-09-2021 21-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна агенция "Електронно управление" 26-07-2021 19-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Сметна палата на Република България 26-07-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 27-07-2021 27-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 27-07-2021 23-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 28-07-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 28-07-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 28-07-2021 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брацигово 15-10-2021 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 29-07-2021 28-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 29-07-2021 28-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 30-07-2021 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за регулиране на съобщенията 30-07-2021 28-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 02-08-2021 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 02-08-2021 30-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 03-08-2021 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 03-08-2021 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 26-10-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 04-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 05-08-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 05-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 05-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 05-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 06-08-2021 30-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мизия 09-08-2021 06-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 09-08-2021 30-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каспичан 10-08-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 11-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 11-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Вълчи дол 11-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11-08-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 12-08-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 12-08-2021 30-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавна комисия по сигурността на информацията 12-08-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 13-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 05-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 13-08-2021 26-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 29-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 29-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 20-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 13-08-2021 06-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Божурище 13-08-2021 18-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Божурище 13-08-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Божурище 13-08-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 13-08-2021 04-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 17-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белене 17-08-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белене 17-08-2021 17-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на образованието и науката 17-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Първомай 18-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Първомай 18-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Първомай 18-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 28-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 07-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хасково 18-08-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 18-08-2021 19-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 18-08-2021 02-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 18-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 19-08-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 19-08-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Свищов 20-08-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Първомай 20-08-2021 19-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 20-08-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 20-08-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 20-08-2021 19-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 24-08-2021 23-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 24-08-2021 12-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 16-09-2021 12-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елин Пелин 24-08-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 25-08-2021 25-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 25-08-2021 25-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 25-08-2021 23-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 25-08-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 25-08-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 30-08-2021 27-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Венец 30-08-2021 27-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 30-08-2021 13-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Администрацията на Президента 30-08-2021 24-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 30-08-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Брегово 30-08-2021 24-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Антоново 31-08-2021 21-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Антоново 31-08-2021 27-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Антоново 31-08-2021 27-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 31-08-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Шумен 31-08-2021 12-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 01-09-2021 31-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Попово 01-09-2021 31-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 03-09-2021 03-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 07-09-2021 07-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 07-09-2021 07-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 08-09-2021 01-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 13-09-2021 10-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 13-09-2021 10-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ракитово 13-09-2021 10-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 14-09-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 14-09-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 14-09-2021 18-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на личните данни 14-09-2021 19-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 14-09-2021 10-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 14-09-2021 22-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 11-10-2021 23-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 15-09-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Народно събрание на Република България 15-09-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 15-09-2021 15-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 16-09-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 16-09-2021 22-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 22-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 16-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 18-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 01-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 28-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 08-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Аксаково 16-09-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Карлово 16-09-2021 07-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 16-09-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Крумовград 16-09-2021 27-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 16-09-2021 27-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 16-09-2021 16-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Марица 16-09-2021 30-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 28-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 29-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 10-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 16-09-2021 01-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 16-09-2021 12-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 16-09-2021 16-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 16-09-2021 16-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 16-09-2021 16-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чирпан 16-09-2021 11-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чипровци 17-09-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чипровци 17-09-2021 19-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-09-2021 05-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-09-2021 16-02-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-09-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Ямбол 20-09-2021 12-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Родопи 20-09-2021 20-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Добрич 20-09-2021 17-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Добрич 20-09-2021 17-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 20-09-2021 07-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 20-09-2021 20-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Гулянци 20-09-2021 27-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 04-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 01-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 21-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 13-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 26-07-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 20-09-2021 05-08-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 20-09-2021 04-01-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 20-09-2021 10-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 20-09-2021 04-03-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 28-09-2021 24-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 28-09-2021 24-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 28-09-2021 23-04-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 28-09-2021 11-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бяла Слатина 28-09-2021 18-05-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 29-09-2021 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Асеновград 29-09-2021 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 29-09-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 30-09-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Раднево 30-09-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Бургас 01-10-2021 01-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Каолиново 01-10-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 01-10-2021 29-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 05-10-2021 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 06-10-2021 06-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 26-10-2021 06-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 11-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на регионалното развитие и благоустройството 11-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 11-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 12-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 12-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 13-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 13-10-2021 08-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 13-10-2021 13-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Елин Пелин 03-11-2021 28-09-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 15-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 18-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 18-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 18-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 19-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 19-10-2021 13-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 19-10-2021 05-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 20-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 20-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 20-10-2021 19-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 20-10-2021 14-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Димитровград 21-10-2021 20-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Агенция за ядрено регулиране 25-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 25-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Мездра 25-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Момчилград 25-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 25-10-2021 15-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Драгоман 26-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Сърница 26-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита на конкуренцията 26-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27-10-2021 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Чепеларе 27-10-2021 22-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 27-10-2021 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Айтос 27-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Айтос 27-10-2021 26-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 28-10-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на околната среда и водите 28-10-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на вътрешните работи 29-10-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 01-11-2021 27-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 01-11-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 01-11-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Симеоновград 03-11-2021 01-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 04-11-2021 27-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Хисаря 04-11-2021 27-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за финансов надзор 04-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 05-11-2021 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 08-11-2021 18-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на труда и социалната политика 08-11-2021 28-10-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 08-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Куклен 08-11-2021 08-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 09-11-2021 04-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-11-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-11-2021 18-12-2020
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-11-2021 01-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Белослав 12-11-2021 02-06-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 12-11-2021 12-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на финансите 16-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерски съвет и неговата администрация 16-11-2021 15-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Държавен фонд "Земеделие" 16-11-2021 16-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 19-11-2021 19-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на туризма 19-11-2021 19-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 22-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Комисия за защита от дискриминация 22-11-2021 03-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на младежта и спорта 23-11-2021 05-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 24-11-2021 18-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 24-11-2021 18-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Общинска администрация - Кайнарджа 24-11-2021 18-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 25-11-2021 24-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на земеделието, храните и горите 25-11-2021 24-11-2021
Съгласувано по целесъобразност Министерство на правосъдието 25-11-2021 23-11-2021