Статус Име на субекта Дата на публикуване Дата на съгласуване
Удостоверено съответствие Общинска администрация - Столична община 30-11-2020 14-10-2020
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 30-11-2020 20-10-2020