Статус Име на субекта Дата на публикуване Дата на съгласуване
Удостоверено съответствие Общинска администрация - Столична община 30-11-2020 14-10-2020
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 20-10-2020
Удостоверено съответствие Български институт по метрология 11-02-2021 09-02-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 11-02-2021 23-10-2020
Удостоверено съответствие Национална агенция за професионално образование и обучение 24-02-2021 04-01-2021
Удостоверено съответствие Институт по публична администрация 23-03-2021 04-12-2020
Удостоверено съответствие Министерство на околната среда и водите 06-04-2021 29-09-2020
Удостоверено съответствие Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) 08-06-2021 09-11-2020
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 17-05-2021 13-05-2021
Удостоверено съответствие Патентно ведомство 31-05-2021 29-04-2021
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 02-07-2021 18-05-2021
Удостоверено съответствие Комисия за регулиране на съобщенията 08-07-2021 21-04-2021
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 13-07-2021
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 20-10-2020
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 20-10-2020
Удостоверено съответствие Комисия за регулиране на съобщенията 09-08-2021 19-07-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 17-09-2021 23-07-2021
Удостоверено съответствие Министерство на земеделието, храните и горите 27-09-2021 17-08-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 08-10-2021 30-07-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 08-10-2021 30-07-2021
Удостоверено съответствие Инспекторат към Висш съдебен съвет 26-10-2021 25-08-2021
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 01-11-2021 20-10-2021
Удостоверено съответствие Министерство на младежта и спорта 03-11-2021 01-11-2021
Удостоверено съответствие Министерство на младежта и спорта 03-11-2021 01-11-2021
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 03-11-2021 02-06-2021