Статус Име на субекта Дата на публикуване Дата на съгласуване
Удостоверено съответствие Общинска администрация - Столична община 30-11-2020 14-10-2020
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 30-11-2020 20-10-2020
Удостоверено съответствие Български институт по метрология 11-02-2021 09-02-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 11-02-2021 23-10-2020
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 16-02-2021 16-02-2021
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 18-02-2021 18-02-2021
Удостоверено съответствие Национална агенция за професионално образование и обучение 24-02-2021 04-01-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 26-02-2021 24-11-2020