Статус Име на субекта Дата на публикуване Дата на съгласуване
Удостоверено съответствие Общинска администрация - Столична община 30-11-2020 14-10-2020
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 20-10-2020
Удостоверено съответствие Български институт по метрология 11-02-2021 09-02-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 11-02-2021 23-10-2020
Удостоверено съответствие Национална агенция за професионално образование и обучение 24-02-2021 04-01-2021
Удостоверено съответствие Институт по публична администрация 23-03-2021 04-12-2020
Удостоверено съответствие Министерство на околната среда и водите 06-04-2021 29-09-2020
Удостоверено съответствие Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) 08-06-2021 09-11-2020
Удостоверено съответствие Патентно ведомство 31-05-2021 29-04-2021
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 02-07-2021 18-05-2021
Удостоверено съответствие Комисия за регулиране на съобщенията 06-01-2023 21-04-2021
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 13-07-2021
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 20-10-2020
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 27-07-2021 20-10-2020
Удостоверено съответствие Комисия за регулиране на съобщенията 09-08-2021 19-07-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 08-02-2022 23-07-2021
Удостоверено съответствие Министерство на земеделието, храните и горите 11-01-2022 17-08-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 08-10-2021 30-07-2021
Удостоверено съответствие Инспекторат към Висш съдебен съвет 26-10-2021 25-08-2021
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 10-01-2022 20-10-2021
Удостоверено съответствие Министерство на младежта и спорта 12-01-2022 01-11-2021
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 03-11-2021 02-06-2021
Удостоверено съответствие Българска агенция по безопасност на храните 06-01-2022 13-08-2021
Удостоверено съответствие Българска агенция по безопасност на храните 06-01-2022 13-08-2021
Удостоверено съответствие Българска агенция по безопасност на храните 06-01-2022 13-08-2021
Удостоверено съответствие Българска агенция по безопасност на храните 06-01-2022 13-08-2021
Удостоверено съответствие Българска агенция по безопасност на храните 06-01-2022 13-08-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 18-04-2022 16-11-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 18-04-2022 16-11-2021
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 17-02-2023 30-07-2021
Удостоверено съответствие Дипломатически институт към министъра на външните работи 11-01-2022 18-05-2021
Удостоверено съответствие Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти 12-01-2022 06-08-2021
Удостоверено съответствие Министерство на образованието и науката 12-01-2022 07-10-2021
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 12-01-2022 30-06-2021
Удостоверено съответствие Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" 12-01-2022 18-05-2021
Удостоверено съответствие Държавна агенция "Електронно управление" 19-01-2022 17-03-2021
Удостоверено съответствие Държавна агенция "Електронно управление" 19-01-2022 18-03-2021
Удостоверено съответствие Агенция по геодезия, картография и кадастър 20-01-2022 23-02-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 24-01-2022 29-07-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 24-01-2022 29-07-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 24-01-2022 29-07-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 24-01-2022 23-08-2021
Удостоверено съответствие Министерство на външните работи 08-02-2022 06-08-2021
Удостоверено съответствие Държавна агенция "Архиви" 08-02-2022 30-07-2021
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 08-02-2022 24-11-2020
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 17-02-2023 17-06-2021
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 17-02-2023 06-04-2021
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 17-02-2023 18-02-2021
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 17-02-2023 16-02-2021
Удостоверено съответствие Омбудсман на Република България 08-02-2022 09-07-2021
Удостоверено съответствие РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ-ГРАД 31-01-2022 16-12-2021
Удостоверено съответствие Комисия за защита на конкуренцията 04-02-2022 20-04-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 04-11-2020
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 24-03-2022 04-03-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 24-03-2022 04-03-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 24-03-2022 04-03-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 24-03-2022 16-04-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 24-03-2022 13-05-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 24-03-2022 13-05-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция "Митници" 24-03-2022 13-05-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 14-04-2021
Отказ да се удостовери съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 12-05-2021
Отказ да се удостовери съответствие Български институт по метрология 24-03-2022 10-03-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 23-11-2022 25-01-2022
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 18-05-2022 04-04-2022
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 18-05-2022 04-04-2022
Удостоверено съответствие Министерство на околната среда и водите 30-03-2023 13-12-2021
Удостоверено съответствие Медицински университет-Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 03-06-2022 14-04-2022
Удостоверено съответствие Медицински университет-Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 03-06-2022 14-04-2022
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 08-06-2022 20-05-2022
Удостоверено съответствие Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" 28-07-2022 30-03-2021
Удостоверено съответствие Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" 28-07-2022 30-03-2021
Удостоверено съответствие Министерски съвет и неговата администрация 01-08-2022 18-02-2022
Удостоверено съответствие Министерство на труда и социалната политика 14-10-2022 22-07-2022
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция по околна среда 17-10-2022 16-08-2022
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 14-10-2022 22-07-2022
Удостоверено съответствие Агенция по обществени поръчки 17-10-2022 03-10-2022
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 20-10-2022 23-08-2021
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 21-10-2022 23-09-2022
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Морска администрация" 28-10-2022 19-09-2022
Удостоверено съответствие Министерски съвет и неговата администрация 01-11-2022 26-08-2022
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 10-11-2022 30-09-2022
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 10-11-2022 30-09-2022
Удостоверено съответствие Министерство на правосъдието 15-11-2022 25-07-2022
Удостоверено съответствие Министерство на образованието и науката 29-11-2022 29-11-2022
Удостоверено съответствие Министерство на вътрешните работи 13-12-2022 14-10-2022
Удостоверено съответствие Министерство на вътрешните работи 22-05-2023 14-10-2022
Удостоверено съответствие Министерство на вътрешните работи 22-05-2023 13-10-2022
Удостоверено съответствие Агенция по обществени поръчки 22-12-2022 03-10-2022
Удостоверено съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 19-12-2022
Удостоверено съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 26-08-2022
Удостоверено съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 26-08-2022
Удостоверено съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 16-06-2022
Удостоверено съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 04-03-2022
Удостоверено съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 17-12-2021
Удостоверено съответствие Агенция по вписванията 10-01-2023 28-05-2021
Удостоверено съответствие Министерство на труда и социалната политика 11-01-2023 19-07-2021
Удостоверено съответствие Национален фонд "Култура" 25-01-2023 29-11-2022
Отказ да се удостовери съответствие Министерство на туризма 10-04-2023 05-12-2022
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 16-02-2023 26-01-2023
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 06-03-2023 21-12-2022
Удостоверено съответствие Общинска администрация - Столична община 09-03-2023 01-03-2023
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 20-06-2024 09-03-2023
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 20-06-2024 15-03-2023
Удостоверено съответствие Министерство на регионалното развитие и благоустройството 17-03-2023 10-02-2023
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 20-03-2023 17-03-2023
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 20-03-2023 17-03-2023
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 20-06-2024 20-03-2023
Удостоверено съответствие Министерство на външните работи 27-03-2023 27-03-2023
Удостоверено съответствие Министерство на външните работи 27-03-2023 27-03-2023
Удостоверено съответствие Комисия за защита на личните данни 12-04-2023 04-04-2023
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 02-05-2023 19-09-2022
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 18-05-2023 19-09-2022
Удостоверено съответствие Министерство на вътрешните работи 22-05-2023 02-06-2022
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 05-06-2023 27-04-2023
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 21-12-2023 23-01-2023
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 21-12-2023 15-03-2023
Удостоверено съответствие Министерство на образованието и науката 14-07-2023 26-06-2023
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 18-07-2023 24-04-2023
Удостоверено съответствие Изпълнителна агенция по околна среда 26-09-2023 17-05-2023
Удостоверено съответствие Национална експертна лекарска комисия 09-08-2023 03-08-2023
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 14-08-2023 13-06-2023
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 14-08-2023 13-06-2023
Удостоверено съответствие Министерство на туризма 17-08-2023 18-04-2023
Удостоверено съответствие Министерство на туризма 17-08-2023 14-07-2023
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 14-09-2023 14-09-2023
Удостоверено съответствие Патентно ведомство 17-10-2023 02-10-2023
Удостоверено съответствие Патентно ведомство 17-10-2023 02-10-2023
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 11-12-2023 11-12-2023
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 11-12-2023 11-12-2023
Удостоверено съответствие Министерство на здравеопазването 12-12-2023 18-05-2023
Удостоверено съответствие Министерство на земеделието и храните 29-01-2024 20-12-2023
Удостоверено съответствие Министерство на земеделието и храните 29-01-2024 20-12-2023
Удостоверено съответствие Национален център за информация и документация 30-05-2024 19-02-2024
Удостоверено съответствие Комисия за регулиране на съобщенията 26-03-2024 14-12-2023
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 29-03-2024 27-03-2024
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 20-06-2024 27-03-2024
Удостоверено съответствие Министерство на външните работи 01-04-2024 27-03-2024
Удостоверено съответствие Агенция "Митници" 05-04-2024 23-02-2024
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 20-06-2024 02-04-2024
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 16-05-2024 26-04-2024
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 16-05-2024 26-04-2024
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 16-05-2024 30-04-2024
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 16-05-2024 07-05-2024
Удостоверено съответствие Държавна агенция за закрила на детето 07-06-2024 13-05-2024
Удостоверено съответствие Министерство на правосъдието 10-06-2024 02-04-2024
Удостоверено съответствие Министерство на финансите 11-06-2024 06-06-2024
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 12-06-2024 22-03-2024
Удостоверено съответствие Национален осигурителен институт 12-06-2024 22-03-2024
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 20-06-2024 20-06-2024
Удостоверено съответствие Национален статистически институт 20-06-2024 20-06-2024