Статус Име на субекта Наименование на проекта Дата на публикуване Дата на утвърждаване
Утвърдено Национален център за информация и документация Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование 10-12-2020 18-11-2020