Контакти с МЕУ

За въпроси по процедурата за съгласуване на разходите за ИКТ и е-управление, съгл. чл. 7г от ЗЕУ:

E-mail: budgetenkontrol@e-gov.bg 
Тел: 02/ 949 24 05 (24 53)
За въпроси по процедурата за утвърждаване на проектни предложения, съгл. чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ:

Тел: 02/ 949 24 41 (24 93)
За въпроси по процедурата за удостоверяване на съответствие на технически спецификации, съгл. чл. 58б от ЗЕУ:
 
Тел: 02/ 949 21 64 (22 79)