Контакти с МЕУ

За въпроси по процедурата за съгласуване на разходите за ИКТ и е-управление, чл. 7г, ал. 2 от ЗЕУ:

E-mail: budgetenkontrol@e-gov.bg 
Тел: 02/ 949 24 05 (24 67; 23 49; 24 45)
За въпроси по процедурата за утвърждаване на проектни предложения, съгл. чл. 7в, ал, 2, т. 10 от ЗЕУ:
Тел: 02/ 949 24 56 (22 91; 23 87)
За въпроси по процедурата за удостоверяване на съответствие на технически спецификации с изискванията на чл. 56 и чл. 58а от ЗЕУ:
Тел: 02/ 949 21 64 (23 58; 24 28; 24 26)