Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 22-04-2021
Дата на съгласуване 26-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 1 50000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 322818
2023 / Прогнози 11 315000
2024 / Прогнози 11 315000
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 951 1440000
2023 / Прогнози 951 1440000
2024 / Прогнози 951 1440000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11050 130900
2023 / Прогнози 10900 119000
2024 / Прогнози 11000 101000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 10000
2023 / Прогнози 5 10000
2024 / Прогнози 5 10000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 66000
2023 / Прогнози 6 66000
2024 / Прогнози 6 68000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 433160
2023 / Прогнози 8 440960
2024 / Прогнози 8 440960
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 16200
2023 / Прогнози 2 16500
2024 / Прогнози 2 16500
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 91440
2023 / Прогнози 2 91440
2024 / Прогнози 2 91440
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 9000
2023 / Прогнози 20 9000
2024 / Прогнози 20 9000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 369 1775000
2023 / Прогнози 136816 2540000
2024 / Прогнози 17 1736000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 99265 1528000
2023 / Прогнози 99265 1528000
2024 / Прогнози 99265 1528000
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 33 1152000
2023 / Прогнози 32 216000
2024 / Прогнози 33 1152000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 120000
2024 / Прогнози 1 120000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 2582000
2023 / Прогнози 4 1530000
2024 / Прогнози 4 1530000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 11106220
2023 / Прогнози 4 10477040
2024 / Прогнози 4 10512040
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 705600
2023 / Прогнози 1 1411200
2024 / Прогнози 1 1411200
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 108000
2023 / Прогнози 1 216000
2024 / Прогнози 1 216000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 2867362
2023 / Прогнози 14 4173923
2024 / Прогнози 12 3520923
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 134437
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 3300 266437
2024 / Прогнози 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 210000
2023 / Прогнози 10 160000
2024 / Прогнози 12 160000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 30000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1800000
2023 / Прогнози 1 1800000
2024 / Прогнози 1 1800000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 60000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 72000
2023 / Прогнози 1 72000
2024 / Прогнози 1 72000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3800000
2023 / Прогнози 1 3800000
2024 / Прогнози 1 4650000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 40000
2023 / Прогнози 1 40000
2024 / Прогнози 1 40000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 900000
2023 / Прогнози 1 420000
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 110 110000
2023 / Прогнози 110 130000
2024 / Прогнози 110 130000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 662 813000
2023 / Прогнози 228 281000
2024 / Прогнози 0 0
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3029000
2023 / Прогнози 1 4157000
2024 / Прогнози 1 4188000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 210000
2023 / Прогнози 1 210000
2024 / Прогнози 1 210000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 36000
2023 / Прогнози 50 816000
2024 / Прогнози 50 136000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 160000
2023 / Прогнози 5 180000
2024 / Прогнози 5 80000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3760 281500
2023 / Прогнози 3770 283800
2024 / Прогнози 3860 335000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30800
2023 / Прогнози 1 31500
2024 / Прогнози 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 260 400000
2023 / Прогнози 637 979700
2024 / Прогнози 455 700000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1800 35600
2023 / Прогнози 1900 37700
2024 / Прогнози 2000 40000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 11300
2023 / Прогнози 3 11300
2024 / Прогнози 3 11400
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 985800
2023 / Прогнози 1 270000
2024 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300000
2023 / Прогнози 1 320000
2024 / Прогнози 1 200000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1001000
2023 / Прогнози 1 420000
2024 / Прогнози 1 749700
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1025700
2023 / Прогнози 1 1092500
2024 / Прогнози 1 1003800
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24400
2023 / Прогнози 1 24400
2024 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 979000
2023 / Прогнози 11 674200
2024 / Прогнози 9 550000
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 204000
2023 / Прогнози 1 204000
2024 / Прогнози 1 204000
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18900
2023 / Прогнози 1 27800
2024 / Прогнози 1 9000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2000
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3360800
2023 / Прогнози 1 3483300
2024 / Прогнози 1 3655600
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 215100
2023 / Прогнози 1 223100
2024 / Прогнози 1 164300
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 116000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 454500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 4800
2023 / Прогнози 9 9600
2024 / Прогнози 9 9600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2200
2023 / Прогнози 1 2200
2024 / Прогнози 1 3000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 60000
2023 / Прогнози 35 60000
2024 / Прогнози 35 60000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да