Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Брацигово
Дата на публикуване 08-09-2022
Дата на съгласуване 31-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 360
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 244
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 244
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 8640
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 4320
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4320
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 15500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 9805
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 9805
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 3500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1998
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1998
Допълнителни данни: