Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Хисаря
Дата на публикуване 09-09-2022
Дата на съгласуване 27-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 2300
2024 / Прогнози 9 2300
2025 / Прогнози 9 2300
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 5000
2024 / Прогнози 5 5000
2025 / Прогнози 5 5000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 150 7500
2024 / Прогнози 120 7000
2025 / Прогнози 135 7200
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7200
2024 / Прогнози 1 7200
2025 / Прогнози 1 7200
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 70
2024 / Прогнози 1 70
2025 / Прогнози 1 70
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35280
2024 / Прогнози 1 35280
2025 / Прогнози 1 35280
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 200 60
2024 / Прогнози 200 60
2025 / Прогнози 200 60
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 92 6160
2024 / Прогнози 92 6160
2025 / Прогнози 97 6160
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 42 44520
2024 / Прогнози 38 44780
2025 / Прогнози 38 44980
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 87 6400
2024 / Прогнози 85 6200
2025 / Прогнози 88 6400
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 353 13610
2024 / Прогнози 343 13740
2025 / Прогнози 333 13040
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2800
2024 / Прогнози 2 2800
2025 / Прогнози 2 2800
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3900
2024 / Прогнози 1 3900
2025 / Прогнози 1 3900
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 5300
2024 / Прогнози 8 5400
2025 / Прогнози 8 5400
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 241 44850
2024 / Прогнози 241 45480
2025 / Прогнози 241 46080
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не