Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието
Дата на публикуване 15-09-2022
Дата на съгласуване 14-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 61 201900
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 82 21200
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 103 8950
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4848 337500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 38 28000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 153 666788
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 683 220200
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2152 824000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 600 35900
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1622 106600
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 235 240000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 177993
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 273 78000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 15600
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 93 71200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 560 20600
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 35 228000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 42 139164
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 235 43700
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 56 35000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 28 17500
80500000-9 Услуги по обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 9385908
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 5400
72266000-7 Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 195 24000
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможностите на компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2300
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 13700
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 24000
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 34 18000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 49100
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 101 73500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 41 589319
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1065 6500
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 4800
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 200
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 700
48823000-3 Файлови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 37000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 400
48821000-9 Мрежови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 40000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 8000
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да