Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Асеновград
Дата на публикуване 10-03-2021
Дата на съгласуване 23-12-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2520
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2520
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2520
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 203 5940
2020 / Отчет за първо тримесечие 11 178
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 992
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 368
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1538
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 29 2450
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 341
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 498
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 492
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1331
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 293 2640
2020 / Отчет за първо тримесечие 20 200
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 404
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 20
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 624
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 64 10050
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 600
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 2976
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3576
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 12880
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 21 11124
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11124
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 10800
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 4704
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1290
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5994
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5772
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5772
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 165 6500
2020 / Отчет за първо тримесечие 31 1522
2020 / Отчет за второ тримесечие 15 767
2020 / Отчет за трето тримесечие 29 927
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3216
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 3700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 304
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 304
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 491 37550
2020 / Отчет за първо тримесечие 69 5479
2020 / Отчет за второ тримесечие 11 6935
2020 / Отчет за трето тримесечие 115 6599
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19013
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 91 5998
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 731
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1219
2020 / Отчет за трето тримесечие 32 1601
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3551
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 606
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 122
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 36
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 158
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 5127
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 1297
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 745
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 592
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2634
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2620
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 2520
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2520
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 33232
2020 / Отчет за първо тримесечие 16 6082
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 6943
2020 / Отчет за трето тримесечие 19 4959
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 17984
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 33841
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 10793
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 4680
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 4298
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19771
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 4100
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 632
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 76
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 170
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 878
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 10800
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 2280
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 584
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 50
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2914
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 312
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 398
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 710
7241100-4 доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 80
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 120
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 120
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 320
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 28312
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 13328
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 1652
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 4204
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19184
30213300-8. Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 346 10500
2020 / Отчет за първо тримесечие 51 1460
2020 / Отчет за второ тримесечие 23 701
2020 / Отчет за трето тримесечие 26 1007
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3168
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 6800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 350
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 350
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 2010
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1810
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1810
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 100
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 266
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 366
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 8200
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1582
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1582
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1250
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 216
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 730
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 946
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 442
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 156
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 598
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
4861000-7 Системи от база данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 318
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 318
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 3800
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 2667
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 36
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2703
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 156
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 156
1.230213300-8 компютри настолни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 11500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1236
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1236
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1236
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4700
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 300
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 900
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 4500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 4500
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4500
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 154
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 154
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 500
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 500
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 240
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 240
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 300
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 300
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 24
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 144
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 168
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 354
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 354
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1093
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1093
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 20
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 20
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1740
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1740
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 265
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 265
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 480
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 120
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 80
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 160
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 360
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 40
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 7300
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7300
30213100-6. Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: