Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката
Дата на публикуване 26-03-2021
Дата на съгласуване 17-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1000
2020 / Годишен отчет 1 1000
301000000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 140000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 86 104336
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 58 64103
2020 / Годишен отчет 1 64103
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 13000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 50 5800
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 100
2020 / Отчет за второ тримесечие 109 606
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 179
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 223 921
2020 / Годишен отчет 0 1806
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 70 109400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 27 38677
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 35 47956
2020 / Годишен отчет 25 86633
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 7390
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 930
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1260
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1110
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 4050
2020 / Годишен отчет 1 7350
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 148 30480
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 8340
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 148 21736
2020 / Годишен отчет 1 30076
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 21632
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 5552
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 4933
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 4330
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3477
2020 / Годишен отчет 2 18292
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 4856784
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2068624
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1046160
2020 / Годишен отчет 3 3114784
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 60366
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 7353
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7353
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 224 25311
2020 / Отчет за първо тримесечие 24 1465
2020 / Отчет за второ тримесечие 23 2328
2020 / Отчет за трето тримесечие 24 2011
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 147 12542
2020 / Годишен отчет 153 18346
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 20750
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 20750
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 102000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 97647
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 12 97647
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 141847
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 162955
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4181
2020 / Годишен отчет 4 167136
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 58200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 58248
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 58248
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 210 23700
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 1008
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 2044
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 909
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 34 1455
2020 / Годишен отчет 5 5416
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 83 209260
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6601
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 46 9777
2020 / Годишен отчет 1 16378
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 417530
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 24879
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 130506
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 18161
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 12 131632
2020 / Годишен отчет 8 305178
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 32 115380
2020 / Отчет за първо тримесечие 31 16813
2020 / Отчет за второ тримесечие 32 25267
2020 / Отчет за трето тримесечие 32 17241
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 32 25878
2020 / Годишен отчет 29 85199
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 3305
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 336
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 353
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 32
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 47
2020 / Годишен отчет 3 768
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 14213
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 443 92511
2020 / Отчет за първо тримесечие 157 16058
2020 / Отчет за второ тримесечие 215 23790
2020 / Отчет за трето тримесечие 117 11822
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 383 32076
2020 / Годишен отчет 200 83746
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 28001
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 13981
2020 / Годишен отчет 0 13981
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 2072
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 537
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2609
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 9000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 8665
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8665
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 88000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 864
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 432
2020 / Годишен отчет 0 1296
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 29400
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1974
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1578
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 25844
2020 / Годишен отчет 1 29396
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 35 215120
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 54418
2020 / Отчет за второ тримесечие 16 33789
2020 / Отчет за трето тримесечие 15 36585
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 82161
2020 / Годишен отчет 7 206953
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 200 431800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1890
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 630
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 810
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 270
2020 / Годишен отчет 1 3600
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1294
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 189
2020 / Годишен отчет 1 189
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 258
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 80
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 157
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 4 495
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 30 14988
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1287
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 13189
2020 / Годишен отчет 16 14476
72920000-5 Информационни услуги по конвертиране на каталози 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 220
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 121
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 20
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 141
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4890
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 959
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 872
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 748
2020 / Годишен отчет 4 3379
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 27684
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 18678
2020 / Годишен отчет 0 18678
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 37280
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2400
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4080
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2880
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7920
2020 / Годишен отчет 0 17280
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 22878
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 3528
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 12294
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3528
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3528
2020 / Годишен отчет 0 22878
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 13256
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 12670
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 538
2020 / Годишен отчет 0 13208
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 46194
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 10644
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4800
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5160
2020 / Годишен отчет 0 23804
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 12618
2020 / Годишен отчет 0 12618
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 21000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2020 / Годишен отчет 0 1000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 11480
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1680
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6391
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8071
Допълнителни данни: