Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 26-05-2021
Дата на съгласуване 05-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 246 83622
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 16569
2020 / Отчет за второ тримесечие 34 9737
2020 / Отчет за трето тримесечие 46 26788
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 53094
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 279 9329
2020 / Отчет за първо тримесечие 54 1716
2020 / Отчет за второ тримесечие 52 1116
2020 / Отчет за трето тримесечие 112 3184
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6016
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 450
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 23
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 27
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 56
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 106
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 111859
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 24094
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 21044
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 15353
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 60491
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 8375
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 241
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 167
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 408
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2817
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 417
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1717
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 146 58057
2020 / Отчет за първо тримесечие 43 11795
2020 / Отчет за второ тримесечие 44 12729
2020 / Отчет за трето тримесечие 42 12997
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 37521
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 41 443279
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 72165
2020 / Отчет за второ тримесечие 14 48065
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 108354
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 228584
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 6725
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1764
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1744
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1620
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5128
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 327 4900
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 47
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 121
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 2748
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2916
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1435 64260
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 66 4650
2020 / Отчет за трето тримесечие 1350 47328
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 51978
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 107 92490
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 3834
2020 / Отчет за второ тримесечие 22 20759
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 8798
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 33391
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 34 57567
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2438
2020 / Отчет за второ тримесечие 27 39679
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 13044
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 55161
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 164280
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 164280
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 164280
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 7744
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2714
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1510
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4224
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 44 25199
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 4085
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 3627
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 6775
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 14487
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 39500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1500
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 17640
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19140
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 5594
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 744
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 3870
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4614
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 6323
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 1449
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 1512
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1766
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4727
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 13407
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 12000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 29929
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 5689
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 24240
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 29929
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 8998
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 8098
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8098
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 26 25669
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1095
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 10413
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 4607
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 16115
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 89449
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 16781
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 24640
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 22443
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 63864
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1027
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1027
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1027
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 17060
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 60
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 60
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 839
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 6075
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 31680
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4526
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 27140
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 31666
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 11193
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 2975
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2525
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5500
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 599
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 599
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 299
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 1440
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 360
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 360
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 240
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 960
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1523
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 343
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 261
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 604
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 146 12048
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 1625
2020 / Отчет за второ тримесечие 80 2623
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 1918
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6166
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1200
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 4616
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1377
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 2616
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3993
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 161328
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 32084
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 8964
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 41048
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 112 31702
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 481
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1040
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1521
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 72 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 72 1944
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1944
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 12652
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 8460
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8460
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 90
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 68
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 68
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 1050
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 1050
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1050
30213100-6. Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 6000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 11124
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 11124
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11124
30220000-7 Оборудване за цифрова картография 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 39120
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 39120
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 39120
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 5100
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1081
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1350
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 1057
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3488
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2890
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2600
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2758
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8248
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 15600
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 4060
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 3572
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 3500
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11132
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 126
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 500
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 626
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 40000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4128
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 4128
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4128
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 13032
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 16 13032
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 13032
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 8123
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 2284
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 5759
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8043
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 120
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 120
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 120
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 11820
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2700
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3240
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 3180
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9120
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 50415
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 28875
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 30075
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12096
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 6048
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1008
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7056
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 1203610
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 210240
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 254256
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 129642
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 594138
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 360000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1936
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1936
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1936
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2899
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2899
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2160
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1080
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1080
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2160
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 179360
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 15994
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 45179
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 52197
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 113370
48821000-9 Мрежови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 1635
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1635
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1635
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2734
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 599
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1535
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2134
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 7620
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 590
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 902
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 6119
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7611
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2100
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 348
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 469
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 514
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1331
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 534
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 570
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 190
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 142
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 142
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 474
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 255
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 255
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 255
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 25
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 25
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 25
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 360800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8750
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4368
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4368
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 432
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 108
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 108
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 108
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 324
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7470
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7470
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7470
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 150 8000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 140 24340
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 85 15462
2020 / Отчет за трето тримесечие 55 8878
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 24340
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 200
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 200
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 67000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 17500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2952
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11592
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: