Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 26-05-2021
Дата на съгласуване 02-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 800000
2023 / Прогнози 1 700000
2024 / Прогнози 0 0
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 440000
2023 / Прогнози 1 440000
2024 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1334000
2023 / Прогнози 3 645400
2024 / Прогнози 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 722400
2023 / Прогнози 4 877200
2024 / Прогнози 3 157200
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 105 17500
2023 / Прогнози 185 25200
2024 / Прогнози 182 19500
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 74900
2023 / Прогнози 2 124300
2024 / Прогнози 1 64300
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 268 10714
2023 / Прогнози 259 10714
2024 / Прогнози 264 10790
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 69 105100
2023 / Прогнози 64 103600
2024 / Прогнози 64 104600
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 56 442686
2023 / Прогнози 58 582686
2024 / Прогнози 59 582686
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 119100
2023 / Прогнози 7 119100
2024 / Прогнози 5 119100
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 146 22950
2023 / Прогнози 145 23050
2024 / Прогнози 152 23500
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 53500
2023 / Прогнози 2 53800
2024 / Прогнози 2 54000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 11400
2023 / Прогнози 1 11400
2024 / Прогнози 1 11400
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 55500
2023 / Прогнози 2 55500
2024 / Прогнози 2 55500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 43 48930
2023 / Прогнози 38 23240
2024 / Прогнози 38 44530
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 128 31300
2023 / Прогнози 128 31800
2024 / Прогнози 128 31800
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 200
2023 / Прогнози 2 200
2024 / Прогнози 2 200
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 81230
2023 / Прогнози 13 88690
2024 / Прогнози 12 75410
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 1300
2023 / Прогнози 12 1300
2024 / Прогнози 12 1300
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 400
30231000 -7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 4400
2023 / Прогнози 8 4400
2024 / Прогнози 8 4400
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 74 84800
2023 / Прогнози 75 81800
2024 / Прогнози 86 89800
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 17500
2023 / Прогнози 7 16200
2024 / Прогнози 13 24500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 10905
2023 / Прогнози 20 10105
2024 / Прогнози 21 11045
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 145 64410
2023 / Прогнози 145 64410
2024 / Прогнози 145 64410
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 3 2700
2024 / Прогнози 4 3200
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 29800
2023 / Прогнози 5 9400
2024 / Прогнози 8 13200
30213300-8. Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 4500
2023 / Прогнози 3 4200
2024 / Прогнози 2 2800
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 11200
2024 / Прогнози 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 800
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 4000
2023 / Прогнози 4 4000
2024 / Прогнози 4 4000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 19700
2023 / Прогнози 2 19700
2024 / Прогнози 2 19700
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7800
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 7800
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 10400
2023 / Прогнози 4 46000
2024 / Прогнози 3 104000
30216110-00 Скенери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 4 6000
2024 / Прогнози 2 3000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 18600
2023 / Прогнози 13 16900
2024 / Прогнози 12 34200
48822000-6 Компютърни сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 7000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 674
2023 / Прогнози 12 674
2024 / Прогнози 12 674
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 23165
2023 / Прогнози 18 23165
2024 / Прогнози 18 23165
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 3700
2023 / Прогнози 6 3800
2024 / Прогнози 6 3900
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 6600
2023 / Прогнози 14 28200
2024 / Прогнози 11 6600
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3900
2023 / Прогнози 2 3900
2024 / Прогнози 2 3900
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 23 47300
2023 / Прогнози 23 47300
2024 / Прогнози 23 59300
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 5000
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1300
2023 / Прогнози 1 1300
2024 / Прогнози 1 1300
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 65 2100
2023 / Прогнози 61 1800
2024 / Прогнози 63 2000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2700
2023 / Прогнози 10 2700
2024 / Прогнози 10 2700
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1900
2023 / Прогнози 3 2700
2024 / Прогнози 3 2700
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2700
2023 / Прогнози 3 2700
2024 / Прогнози 3 2700
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2500
2023 / Прогнози 2 2500
2024 / Прогнози 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 2800
2023 / Прогнози 18 8800
2024 / Прогнози 16 4000
30213300-8. Настолен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 1200
2023 / Прогнози 29 1200
2024 / Прогнози 29 1200
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 28900
2023 / Прогнози 13 28900
2024 / Прогнози 14 29434
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3300
2023 / Прогнози 1 3300
2024 / Прогнози 1 3300
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 2650
2023 / Прогнози 12 2650
2024 / Прогнози 12 2650
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2600
2023 / Прогнози 1 2600
2024 / Прогнози 1 2600
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 400
2023 / Прогнози 2 400
2024 / Прогнози 2 400
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2700
2023 / Прогнози 3 4200
2024 / Прогнози 2 2700
48328000-3 Софтуерни пакети за обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
48326000-9 Софтуерни пакети за картография 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10000
2023 / Прогнози 1 4500
2024 / Прогнози 0 0
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 200
2023 / Прогнози 3 200
2024 / Прогнози 3 200
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 100
2023 / Прогнози 3 100
2024 / Прогнози 3 100
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 570
2023 / Прогнози 12 570
2024 / Прогнози 12 570
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
302131006 Преносим компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2500
2023 / Прогнози 2 2600
2024 / Прогнози 4 5200
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 6 800
2024 / Прогнози 6 800
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 7000
30216110-00 Скенери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2100
2023 / Прогнози 1 2100
2024 / Прогнози 1 2100
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3800
2023 / Прогнози 1 3800
2024 / Прогнози 1 3800
302131006 Преносим компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2800
2023 / Прогнози 3 2400
2024 / Прогнози 3 2400
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 800
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 1400
2023 / Прогнози 12 1400
2024 / Прогнози 12 1400
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600
2023 / Прогнози 2 1200
2024 / Прогнози 2 1200
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 37200
2023 / Прогнози 1 37200
2024 / Прогнози 1 37200
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 750
2023 / Прогнози 2 750
2024 / Прогнози 2 750
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 14400
2023 / Прогнози 2 14400
2024 / Прогнози 2 14400
30231000-6 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 50000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 62000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7600
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
30233150-7 Устройство с оптичен диск 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
2023 / Прогнози 2 85000
2024 / Прогнози 0 0
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 144300
2023 / Прогнози 4 144300
2024 / Прогнози 4 144300
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10400
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 29000
2023 / Прогнози 1 29000
2024 / Прогнози 1 29000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 126466
2023 / Прогнози 6 142196
2024 / Прогнози 6 142286
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 88700
2023 / Прогнози 2 74200
2024 / Прогнози 2 74200
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да