Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на правосъдието
Дата на публикуване 21-10-2020
Дата на съгласуване 19-10-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 64400
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 70700
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 91900
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 390660
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 771000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 837 96800
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 212 151500
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 3000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 92000
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 70000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 60000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 117200
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 677500
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 10000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 188000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 8400
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 120000
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 29900
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 40000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 12500
30213000 преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 356 372111
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 50 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 500 1500000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 220200
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 36000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 183000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 801 104500
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 15000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 131 1087300
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 131 1000000
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 30000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 865861
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 74000
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 3500
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 445600
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1500
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1600
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 12000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 20800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 34000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 14800
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 240000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2246000
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 36000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 12000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 172000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 9600
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да