Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 30-11-2020
Дата на съгласуване 27-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8150 10793539
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
79820000-8 Аутсорс на печата и копирането 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 951 1440000
2020 / Отчет за първо тримесечие 951 306605
2020 / Отчет за второ тримесечие 951 307320
2020 / Отчет за трето тримесечие 951 307559
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 921484
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 266200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 7470
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7470
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 14940
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 75000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 70
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 70
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14490 68870
2020 / Отчет за първо тримесечие 2879 11445
2020 / Отчет за второ тримесечие 3048 13900
2020 / Отчет за трето тримесечие 2022 8785
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 34130
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 86400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 6372620
2020 / Отчет за първо тримесечие 11 1441200
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3001800
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 190800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4633800
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 39 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 32 216000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 99266 599760
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 99266 599344
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 599344
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 154404 2505600
2020 / Отчет за първо тримесечие 136800 1419502
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 6000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1425502
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 33720
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 11386
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 8021
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 12031
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 31438
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 557600
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 126412
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 126219
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 126175
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 378806
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 25200
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 10554
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1174
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5804
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 17532
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 412 3315069
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 108588
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 89988
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 89988
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 940 1413967
2020 / Отчет за първо тримесечие 31 43918
2020 / Отчет за второ тримесечие 423 600501
2020 / Отчет за трето тримесечие 20 69480
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 713899
48482000-0 Софтуерни пакети за икономическо разузнаване (BI) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 135840
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 60 144000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 176400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5007 678480
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 284400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 510 37397
2020 / Отчет за първо тримесечие 81 8367
2020 / Отчет за второ тримесечие 40 2742
2020 / Отчет за трето тримесечие 66 7748
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 18857
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 500 76200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4300 299020
2020 / Отчет за първо тримесечие 342 62378
2020 / Отчет за второ тримесечие 520 86934
2020 / Отчет за трето тримесечие 107 19251
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 168563
30192000-1 Доставка на принадлежности за офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 369 1103
2020 / Отчет за първо тримесечие 369 1103
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1103
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 41628
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 41496
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 41496
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 39900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 186000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 186000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 186000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1546800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 62162
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 62162
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 62162
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 910 745810
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 446 192139
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 8334
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 200473
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 913480
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 204544
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 238473
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 224979
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 667996
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 27800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 6930
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 6930
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6930
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 20790
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2942580
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 760186
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1578854
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 154509
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2493549
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 169000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 10600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2646
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5292
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7938
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 390
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 376
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 376
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 18420
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 4833
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 4372
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 3980
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 13185
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 480
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 480
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 480
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1440
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19280
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4640
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4640
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 385800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 119837
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 11596
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 11604
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 10579
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 33779
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 360360
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 360360
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 360360
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 195 114444
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 114444
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 300000 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 35988
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 35988
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 270600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 70 16800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 83 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 25 82538
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 82538
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 6200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 13000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 14400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 14400
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 94000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 89943
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 89943
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 150 160170
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 100 101858
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 101858
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 14000
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 3824
2020 / Отчет за второ тримесечие 24 13950
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 17774
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 67000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 40000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 25000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 22488
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 22488
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 55000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 11 53817
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 53817
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2934000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 445988
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 669864
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 453929
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1569781
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 29315
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 29315
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 13046700
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 318897
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 3114243
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2973105
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6406245
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 50000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 12300
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 12300
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 12300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 36900
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1628000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 261600
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 535200
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 392400
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1189200
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 784800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 34560
2020 / Отчет за второ тримесечие 21 3504
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 38064
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 306694
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 31 93844
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 93844
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 216000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 148 188000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3564
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3564
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 67145
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1950
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 323000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 886000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 15120
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2880
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 120 25000
2020 / Отчет за първо тримесечие 41 8394
2020 / Отчет за второ тримесечие 26 6769
2020 / Отчет за трето тримесечие 21 6550
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 21713
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 325
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 233
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 558
Допълнителни данни: