Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Дата на публикуване 20-09-2021
Дата на съгласуване 01-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 84000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 82680
2020 / Годишен отчет 1 82680
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 188906
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 187466
2020 / Годишен отчет 3 187466
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 9567
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2326
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1989
2020 / Годишен отчет 2 4315
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 7520
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1104
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2208
2020 / Годишен отчет 1 3312
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3512 130895
2020 / Отчет за първо тримесечие 513 20037
2020 / Отчет за второ тримесечие 1017 15491
2020 / Отчет за трето тримесечие 641 12417
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 123 8946
2020 / Годишен отчет 2294 56891
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 614200
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 116977
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 164421
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 157520
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 142018
2020 / Годишен отчет 2 580936
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1117434
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 150110
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 181375
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 308176
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 462401
2020 / Годишен отчет 10 1102062
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 73 508571
2020 / Отчет за първо тримесечие 27 110403
2020 / Отчет за второ тримесечие 27 136388
2020 / Отчет за трето тримесечие 20 125126
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 26 109831
2020 / Годишен отчет 73 481748
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 168000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 15339
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 25584
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 40923
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 511 67027
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 35795
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 510 22027
2020 / Годишен отчет 511 57822
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 79688
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2592
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 24352
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 20128
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 31624
2020 / Годишен отчет 11 78696
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 23970
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 69266
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 4389
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 21872
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 9266
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 57886
2020 / Годишен отчет 5 93413
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 97904
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 89544
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 3 89544
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 173 252587
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 26030
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 9371
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 171 216180
2020 / Годишен отчет 173 251581
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 90 133419
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 4992
2020 / Отчет за второ тримесечие 69 105043
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 5820
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 17479
2020 / Годишен отчет 90 133334
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4253
2020 / Годишен отчет 1 4253
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3723
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3723
2020 / Годишен отчет 1 3723
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 34920
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 30720
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4200
2020 / Годишен отчет 2 34920
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10416
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 10416
2020 / Годишен отчет 1 10416
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11760
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11760
2020 / Годишен отчет 1 11760
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 37364
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 5814
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 9206
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5814
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 7744
2020 / Годишен отчет 2 28578
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6048
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6048
2020 / Годишен отчет 1 6048
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 18012
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5052
2020 / Годишен отчет 2 18012
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 7330
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 7330
2020 / Годишен отчет 8 7330
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7927
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7927
2020 / Годишен отчет 1 7927
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 24563
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 20544
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4019
2020 / Годишен отчет 3 24563
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 16678
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 16678
2020 / Годишен отчет 3 16678
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 37 156776
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 37 156776
2020 / Годишен отчет 37 156776
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 2400
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 2328060
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1802100
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 60240
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 147660
2020 / Годишен отчет 8 2010000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 850
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 849
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 849
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 32644
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 16674
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 15970
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 32644
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 291840
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 48480
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 72720
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 73680
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 72720
2020 / Годишен отчет 2 267600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 232512
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 56064
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 38789
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 77957
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 57772
2020 / Годишен отчет 16 230582
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5847
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5847
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 5847
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 31936
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 840
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 6336
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 13272
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 11460
2020 / Годишен отчет 3 31908
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 15848
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 288
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 15560
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 15848
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 41518
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2196
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 23998
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2772
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 10099
2020 / Годишен отчет 4 39065
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 55200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 31200
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 24000
2020 / Годишен отчет 2 55200
484510004 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 230
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 230
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 230
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 37709
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 18726
2020 / Годишен отчет 8 18726
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 34 35859
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 34 35859
2020 / Годишен отчет 34 35859
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 23256
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 23256
2020 / Годишен отчет 1 23256
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2016
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2016
2020 / Годишен отчет 1 2016
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 468
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 272
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 196
2020 / Годишен отчет 2 468
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 18700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 6588
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6056
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6056
2020 / Годишен отчет 2 18700
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 50 12500
2020 / Отчет за първо тримесечие 50 12500
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 50 12500
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 8196
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2946
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 5250
2020 / Годишен отчет 11 8196
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 5450
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 780
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 780
2020 / Годишен отчет 1 780
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1018 178358
2020 / Отчет за първо тримесечие 125 21663
2020 / Отчет за второ тримесечие 144 24055
2020 / Отчет за трето тримесечие 112 18875
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 292 54852
2020 / Годишен отчет 673 119445
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 157 34997
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 157 34997
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 157 34997
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 3755
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 384
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 384
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 589
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 589
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 589
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 9710
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2049
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 5668
2020 / Годишен отчет 5 7717
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2180
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2152
2020 / Годишен отчет 4 2152
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 972
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 540
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 422
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 3 962
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6120
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1782
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4158
2020 / Годишен отчет 1 5940
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 27112
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 3753
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 2628
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 17725
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2628
2020 / Годишен отчет 4 26734
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 15343
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2440
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 17 11227
2020 / Годишен отчет 18 13667
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1725
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1721
2020 / Годишен отчет 5 1721
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 1960
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 780
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 180
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 79
2020 / Годишен отчет 9 1039
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 950
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 212
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 703
2020 / Годишен отчет 4 915
32413100-2 Рутери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 50040
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 50040
2020 / Годишен отчет 2 50040
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 156667
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 156667
2020 / Годишен отчет 2 156667
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 49619
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 49619
2020 / Годишен отчет 6 49619
4852000-9 Мултимедийни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 34800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 34800
2020 / Годишен отчет 1 34800
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 23940
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 23940
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 23940
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 351
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 106
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 457
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 33760
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 6294
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 7749
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 8579
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 11069
2020 / Годишен отчет 3 33691
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 30000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 30000
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 73280
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 14514
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 20537
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 14808
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 23340
2020 / Годишен отчет 3 73199
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1530
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 470
2020 / Годишен отчет 1 2000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1542
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1542
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1542
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2259
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2259
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 2259
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1598
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 946
2020 / Годишен отчет 1 2544
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 10082
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 15 10082
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 15 10082
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 810000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 807588
2020 / Годишен отчет 1 807588
50300000-8 Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска и електронноизчислителна техника, радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6800
2020 / Годишен отчет 1 6800
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2000
2020 / Годишен отчет 1 2000
79212200-3 Одиторски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 34920
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 34920
2020 / Годишен отчет 1 34920
71620000-0 Услуги, свързани с анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 35988
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35988
2020 / Годишен отчет 1 35988
32323000-3 Видеомонитори 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 35880
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 35880
2020 / Годишен отчет 4 35880
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 203100
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 203093
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 7 203093
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2000 758330
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 17130
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 17130
2020 / Годишен отчет 1 17130
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11593
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1755
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 378
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 9593
2020 / Годишен отчет 1 11726
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6840
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6840
2020 / Годишен отчет 1 6840
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1296
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1296
2020 / Годишен отчет 1 1296
Допълнителни данни: