Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бургас
Дата на публикуване 01-10-2021
Дата на съгласуване 01-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 5000
2023 / Прогнози 30 5000
2024 / Прогнози 30 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1543 201460
2023 / Прогнози 1543 201650
2024 / Прогнози 1545 201900
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 128000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 20000
2023 / Прогнози 40 40000
2024 / Прогнози 50 50000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1200
2023 / Прогнози 5 3000
2024 / Прогнози 5 3000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 42 15000
2023 / Прогнози 12 8000
2024 / Прогнози 12 9000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 110000
2023 / Прогнози 1 110000
2024 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 150000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 5000
2023 / Прогнози 20 5000
2024 / Прогнози 20 5000
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 410 16000
2023 / Прогнози 430 18000
2024 / Прогнози 420 18000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 7000
2023 / Прогнози 65 25000
2024 / Прогнози 65 25000
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 35000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 10000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 60000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 47000
2024 / Прогнози 14 30000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 130 5500
2023 / Прогнози 130 5500
2024 / Прогнози 90 5500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 430 65000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 13000
2023 / Прогнози 12 14000
2024 / Прогнози 12 14000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 5000
2023 / Прогнози 6 3500
2024 / Прогнози 6 6000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 56470
2023 / Прогнози 17 61530
2024 / Прогнози 17 61640
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 114100
2023 / Прогнози 29 124600
2024 / Прогнози 29 134800
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 50000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 370 1000
2023 / Прогнози 370 1000
2024 / Прогнози 350 1000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 88 1210
2023 / Прогнози 89 1320
2024 / Прогнози 104 1590
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 20000
2023 / Прогнози 12 20000
2024 / Прогнози 12 20000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 28000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 32000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 16000
2023 / Прогнози 32 17500
2024 / Прогнози 33 19000
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 900
2023 / Прогнози 6 900
2024 / Прогнози 6 1000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1480
2023 / Прогнози 2 1580
2024 / Прогнози 2 1700
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 390
2023 / Прогнози 4 390
2024 / Прогнози 4 390
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да