Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Дата на публикуване 05-11-2021
Дата на съгласуване 05-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 678 953680
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 26 40152
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 40152
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 501 1125103
2021 / Отчет за първо тримесечие 30 46368
2021 / Отчет за второ тримесечие 162 324982
2021 / Отчет за трето тримесечие 50 112629
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 483979
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 843722
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 265708
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 35637
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 301345
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 59 127148
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 610
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 4187
2021 / Отчет за трето тримесечие 39 92898
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 97695
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 46000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 165880
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 83760
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 83760
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 84000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 2567010
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 41904
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 209976
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 251880
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 11000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 487000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 480000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 335760
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 197712
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 83400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 281112
Допълнителни данни: