Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Сметна палата на Република България
Дата на публикуване 01-02-2022
Дата на съгласуване 05-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 493000
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 90581
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 116559
2021 / Отчет за трето тримесечие 10 63981
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 271121
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 300 25000
2021 / Отчет за първо тримесечие 30 3642
2021 / Отчет за второ тримесечие 30 4865
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8507
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 550 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 9337
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9337
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 580
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 580
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 95000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 29556
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1368
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 30924
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 60 90000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 40000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 40000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1486
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1486
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 50000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 3324
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1992
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3354
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8670
Допълнителни данни: