Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на съгласуване 09-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 3152351
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 184684
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 184684
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 86664
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 820
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 820
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 82 20200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 273
2021 / Отчет за второ тримесечие 41 118
2021 / Отчет за трето тримесечие 81 19236
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 19627
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 59 2850
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 59 2140
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2140
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 48 5832
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 48 5832
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5832
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 80 3840
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 50 2266
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2266
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 2688
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 26 2688
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2688
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 96000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 67 80400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 80400
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 260 515572
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2623
2021 / Отчет за второ тримесечие 25 40572
2021 / Отчет за трето тримесечие 109 266362
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 309557
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 30600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 17 30600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 30600
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 27225
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 25000
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2225
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 27225
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 277 152739
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 320
2021 / Отчет за второ тримесечие 75 23826
2021 / Отчет за трето тримесечие 182 122306
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 146452
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10176
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 677
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 677
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 677
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 384
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 576
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 576
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1536
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 118446
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 11710
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 24670
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 51570
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 87950
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 121276
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1914
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 10473
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 30541
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 42928
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1434
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1434
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 152000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2160
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5700
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7860
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 96000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 187045
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 48000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 20960
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 25000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 86400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 162236
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 3451
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 30886
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 22634
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 56971
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 39000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 23739
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 254
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 254
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 1229
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1737
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 22000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 16512
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 27 19700
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 97
2021 / Отчет за второ тримесечие 22 436
2021 / Отчет за трето тримесечие 21 493
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1026
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 12292
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 9266
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9266
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 716
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 716
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 716
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 578
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 70
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 70
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 65 13578
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 361
2021 / Отчет за второ тримесечие 47 11415
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 300
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12076
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 4378
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 972
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1550
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 913
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3435
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7153
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 348
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 522
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 924
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1794
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4471
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 719
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3752
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4471
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9167
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1345
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 7740
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9085
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3138
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1500
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 138
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1638
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 172656
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 43164
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 43164
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 43164
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 129492
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 83 1100648
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 82 479056
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 479056
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 95 9888
2021 / Отчет за първо тримесечие 23 712
2021 / Отчет за второ тримесечие 68 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 68 6932
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7644
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 161 25088
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 160 24132
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 24132
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4100
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4100
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 613352
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 613352
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 613352
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 25000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3936
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 6012
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5940
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 15888
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 25000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3500
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3500
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 1973
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1973
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 10500
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 613
2021 / Отчет за второ тримесечие 36 1609
2021 / Отчет за трето тримесечие 36 6046
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8268
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 23500
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 3630
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 7420
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 5267
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 16317
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 8500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 3031
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3031
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 12 9960
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9960
Допълнителни данни: