Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Иваново
Дата на публикуване 02-03-2022
Дата на съгласуване 15-06-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 4 4000
2024 / Прогнози 4 4000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не