Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието, храните и горите
Дата на публикуване 15-03-2022
Дата на съгласуване 15-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 10036
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 9754
2021 / Годишен отчет 7 9754
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 21800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 60 8636
2021 / Отчет за трето тримесечие 19 3993
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 9171
2021 / Годишен отчет 35 21800
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 139938
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 45461
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 52474
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 25399
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 16604
2021 / Годишен отчет 10 139938
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1910
2021 / Отчет за трето тримесечие 22 2538
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 15552
2021 / Годишен отчет 34 20000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1608 169000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 5880
2021 / Отчет за второ тримесечие 1602 64945
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 11760
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 86415
2021 / Годишен отчет 1608 169000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 558600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 31 184705
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 373895
2021 / Годишен отчет 34 558600
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 511 29359
2021 / Отчет за първо тримесечие 87 3176
2021 / Отчет за второ тримесечие 82 3594
2021 / Отчет за трето тримесечие 38 2324
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 287 12591
2021 / Годишен отчет 459 21685
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 950
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 775
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 216
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 24 3059
2021 / Годишен отчет 34 5000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 14300
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 316
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 4985
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 2353
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 6646
2021 / Годишен отчет 12 14300
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 21600
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 6464
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 9736
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4800
2021 / Годишен отчет 7 21600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 383600
2021 / Отчет за първо тримесечие 70 54901
2021 / Отчет за второ тримесечие 87 206178
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 66390
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 56131
2021 / Годишен отчет 35 383600
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 60920
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 16376
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 24040
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1500
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 18824
2021 / Годишен отчет 8 60740
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 54
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 2656
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1290
2021 / Годишен отчет 1 4000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 80
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 13090
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 31 6830
2021 / Годишен отчет 34 20000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1877182
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 19500
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 68250
2021 / Годишен отчет 1 87750
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1952 640000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1850 76859
2021 / Отчет за второ тримесечие 1916 263740
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 58649
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 37 240752
2021 / Годишен отчет 1952 640000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 22000
2021 / Отчет за първо тримесечие 18 2020
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 12108
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 475
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 7210
2021 / Годишен отчет 35 21813
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 43 93000
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 5826
2021 / Отчет за второ тримесечие 87 24456
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 12507
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 50211
2021 / Годишен отчет 43 93000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 58200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 5360
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 43240
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 996
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8604
2021 / Годишен отчет 2 58200
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 88 144160
2021 / Отчет за първо тримесечие 29 36259
2021 / Отчет за второ тримесечие 35 28010
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 12786
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 48 65092
2021 / Годишен отчет 84 142147
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 41 75400
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 5895
2021 / Отчет за второ тримесечие 40 29087
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 10177
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 29224
2021 / Годишен отчет 42 74383
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1089 4600
2021 / Отчет за първо тримесечие 148 686
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 52
2021 / Отчет за трето тримесечие 28 71
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 958 2137
2021 / Годишен отчет 1145 2946
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1727
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 69
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 47 3204
2021 / Годишен отчет 50 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1590 212144
2021 / Отчет за първо тримесечие 227 33223
2021 / Отчет за второ тримесечие 555 16477
2021 / Отчет за трето тримесечие 280 47806
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 584 114425
2021 / Годишен отчет 1592 211931
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 8280
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6280
2021 / Годишен отчет 1 6280
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 306
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 306
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 306
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 306
2021 / Годишен отчет 1 1224
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 130
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 127
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 84
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 37
2021 / Годишен отчет 11 378
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 3720
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 2563
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 375
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 13 2938
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 3690
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 63
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 9 3753
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 14950
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 7475
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 12575
2021 / Годишен отчет 1 35000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2021 / Годишен отчет 1 1000
72410000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 900
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 900
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 900
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 900
2021 / Годишен отчет 12 3600
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 61100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 39 59602
2021 / Годишен отчет 39 59602
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 8255
2021 / Годишен отчет 6 8255
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 10000
2021 / Годишен отчет 12 10000
72212517-6 Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 268200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 45000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 9090
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 20910
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 15000
2021 / Годишен отчет 10 45000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 85641
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 50 16219
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 50 50254
2021 / Годишен отчет 100 66473
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 19 281000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 19 281000
2021 / Годишен отчет 19 281000
72252000 Услуги по компютърно архивиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 323940
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 323940
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 323940
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 1716140
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 22342
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1430400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 104040
2021 / Годишен отчет 4 1556782
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 68000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 5404
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 29596
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 33000
2021 / Годишен отчет 5 68000
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 83820
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 83820
2021 / Годишен отчет 1 83820
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 17186
2021 / Годишен отчет 7 17186
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 122400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 207000
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 27101
2021 / Отчет за второ тримесечие 9 28755
2021 / Отчет за трето тримесечие 22 30600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 18 49607
2021 / Годишен отчет 41 136063
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги?