Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Свиленград
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 02-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 45314
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 40 45314
2020 / Годишен отчет 0 45314
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1345
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 1345
2020 / Годишен отчет 0 1345
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 125
2020 / Годишен отчет 0 125
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 520
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 128
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 129
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 133
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 440
2020 / Годишен отчет 0 830
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 126
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 48
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 78
2020 / Годишен отчет 0 126
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 680
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 760
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 765
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2212
2020 / Годишен отчет 0 4417
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 3110
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1742
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 500
2020 / Годишен отчет 0 2242
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 5615
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1098
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 460
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 910
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 2563
2020 / Годишен отчет 0 5031
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 11058
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 180
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 3898
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3008
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1480
2020 / Годишен отчет 0 8566
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 6989
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 1210
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 1642
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1528
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1461
2020 / Годишен отчет 0 5841
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 56 3135
2020 / Отчет за първо тримесечие 24 1263
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 508
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 582
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 318
2020 / Годишен отчет 0 2671
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 14900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1936
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 7396
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1728
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5154
2020 / Годишен отчет 0 16214
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 8466
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 3825
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2310
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2310
2020 / Годишен отчет 0 8445
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 13486
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 2538
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 2808
2020 / Отчет за трето тримесечие 14 3058
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 4887
2020 / Годишен отчет 0 13291
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 5300
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 1231
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 1262
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1325
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1325
2020 / Годишен отчет 0 5143
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 320
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 320
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 320
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 11900
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 1202
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 896
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1503
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 828
2020 / Годишен отчет 0 4429
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 783
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 883
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 967
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1749
2020 / Годишен отчет 1 4382
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1860
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 72
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 72
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 238
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 87
2020 / Годишен отчет 1 469
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 7580
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 327
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 293
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 155
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 186
2020 / Годишен отчет 0 961
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 147 4270
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 695
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 108
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 119
2020 / Годишен отчет 2 922
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 44
2020 / Отчет за второ тримесечие 16 282
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 326
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 431 17780
2020 / Отчет за първо тримесечие 46 1382
2020 / Отчет за второ тримесечие 80 3366
2020 / Отчет за трето тримесечие 61 2767
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 175 7481
2020 / Годишен отчет 40 14996
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 15990
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 8790
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 4296
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 2553
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 4926
2020 / Годишен отчет 0 20565
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 310
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1237
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1228
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 855
2020 / Годишен отчет 0 3630
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 700
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 100
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 84
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 116
2020 / Годишен отчет 0 300
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1520
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 380
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 380
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 380
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 380
2020 / Годишен отчет 0 1520
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 350
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 43
2020 / Годишен отчет 0 343
48822000-6 Компютърни сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 370
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 240
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4176
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 6000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 10448
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 7619
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1908
2020 / Годишен отчет 0 9527
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 999
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1527
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2526
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 5966
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5966
Допълнителни данни: