Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каспичан
Дата на публикуване 28-03-2022
Дата на съгласуване 24-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 144 15500
2021 / Отчет за първо тримесечие 40 4957
2021 / Отчет за второ тримесечие 32 4585
2021 / Отчет за трето тримесечие 40 3571
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 22 2387
2021 / Годишен отчет 0 15500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 360
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 440
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 800
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 21 2996
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 9 1318
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 122
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 1556
2021 / Годишен отчет 0 2996
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 8400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 8400
2021 / Годишен отчет 0 8400
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2200
2021 / Годишен отчет 0 2200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 4994
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4994
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1420
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 315
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 198
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 544
2021 / Годишен отчет 0 1057
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 43 2674
2021 / Отчет за първо тримесечие 11 455
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 201
2021 / Отчет за трето тримесечие 20 428
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 376
2021 / Годишен отчет 0 1460
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 5060
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 510
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2060
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 771
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1640
2021 / Годишен отчет 0 4981
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 11200
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 2520
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 3640
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 1626
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 3414
2021 / Годишен отчет 0 11200
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 86 4250
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 786
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 338
2021 / Отчет за трето тримесечие 12 1976
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 1148
2021 / Годишен отчет 0 4248
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 6800
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 2240
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 650
2021 / Отчет за трето тримесечие 17 2170
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 14 1740
2021 / Годишен отчет 0 6800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 11465
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 4791
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2306
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1093
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 2386
2021 / Годишен отчет 0 10576
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 5536
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 2275
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 616
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 360
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1122
2021 / Годишен отчет 0 4373
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 9400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 8640
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 720
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9360
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 280 8732
2021 / Отчет за първо тримесечие 94 2095
2021 / Отчет за второ тримесечие 46 1298
2021 / Отчет за трето тримесечие 43 1659
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 97 3680
2021 / Годишен отчет 0 8732
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 480
2021 / Годишен отчет 0 480
Допълнителни данни: