Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сърница
Дата на публикуване 01-04-2022
Дата на съгласуване 31-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2160
2024 / Прогнози 5 2310
2025 / Прогнози 5 2370
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 1020
2024 / Прогнози 21 1020
2025 / Прогнози 21 1030
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 720
2024 / Прогнози 2 800
2025 / Прогнози 2 900
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 6864
2024 / Прогнози 5 6864
2025 / Прогнози 5 7164
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2900
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3500
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 5300
2024 / Прогнози 21 5600
2025 / Прогнози 21 6000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1030
2024 / Прогнози 2 1130
2025 / Прогнози 2 1160
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 22 1400
2024 / Прогнози 22 1450
2025 / Прогнози 22 1500
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 8000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 4974
2024 / Прогнози 50 4724
2025 / Прогнози 50 4924
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 2000
2024 / Прогнози 10 2000
2025 / Прогнози 10 2000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
2025 / Прогнози 2 1000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 5000
2024 / Прогнози 5 5000
2025 / Прогнози 5 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не