Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 17-05-2022
Дата на съгласуване 25-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 34400
2024 / Прогнози 3 70400
2025 / Прогнози 3 70400
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 8000
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 2 86000
2025 / Прогнози 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 10100
2024 / Прогнози 2 11000
2025 / Прогнози 2 11000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 2 20000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 1 5000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 700
2024 / Прогнози 20 1000
2025 / Прогнози 20 1000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
2025 / Прогнози 10 10000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 14000
2024 / Прогнози 2 14000
2025 / Прогнози 2 15000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 20000
2024 / Прогнози 2 20000
2025 / Прогнози 2 20000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 10000
2024 / Прогнози 5 10000
2025 / Прогнози 5 10000
72222300-0 Услуги, свързани с информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 66000
2025 / Прогнози 3 74900
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 20000
2024 / Прогнози 10 20000
2025 / Прогнози 10 20000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 72000
2024 / Прогнози 30 36000
2025 / Прогнози 30 36000
72212517-6 Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 31000
2024 / Прогнози 2 31000
2025 / Прогнози 2 31000
48761000-0 Антивирусни софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 300 25000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 300 25000
48810000-9 Информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 80000
2024 / Прогнози 1 60000
2025 / Прогнози 1 60000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 39 60000
2025 / Прогнози 9 36000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 40000
2024 / Прогнози 2 42000
2025 / Прогнози 2 42000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 48700
2024 / Прогнози 2 52000
2025 / Прогнози 2 55000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 8000
2024 / Прогнози 25 8000
2025 / Прогнози 25 10000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 1 10000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 35200
2025 / Прогнози 1 36000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
2025 / Прогнози 1 3000
48444000-2 Счетоводна система 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
2025 / Прогнози 1 12000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4400
2024 / Прогнози 2 4600
2025 / Прогнози 2 4600
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 12200
2024 / Прогнози 3 15500
2025 / Прогнози 2 12500
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
2025 / Прогнози 1 15000
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 2 10000
2025 / Прогнози 2 10000
48311100-2 Система за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 20000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 60000
2024 / Прогнози 2 30000
2025 / Прогнози 2 50000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 20000
2024 / Прогнози 2 20000
2025 / Прогнози 2 20000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 2 36000
2025 / Прогнози 4 72000
42961100-1 Система за контрол на достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 17000
2025 / Прогнози 1 20000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 60000
2025 / Прогнози 1 60000
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 84000
2024 / Прогнози 20 36000
2025 / Прогнози 40 84000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да