Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 12-02-2021
Дата на съгласуване 16-12-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 11016
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 60 5834
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 639
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 254
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 644
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1537
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 16100
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2260
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2960
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2377
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7597
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 544
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 810
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1547
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2901
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 812
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 130
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 10
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 140
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 21980
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 4492
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3503
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7050
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 15045
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2890
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 900
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 900
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4690
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 303
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 303
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 35600
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 5031
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 4144
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7956
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 17131
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 70000
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 12720
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 723
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 17925
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 31368
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 700 125400
2020 / Отчет за първо тримесечие 250 14711
2020 / Отчет за второ тримесечие 180 10818
2020 / Отчет за трето тримесечие 642 47788
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 73317
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 133
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 133
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 540
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 540
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 540
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1620
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 25054
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 600
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2735
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 809
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4144
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 7700
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2128
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2128
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 8000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 7292
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7292
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2988
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5976
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8964
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1240 10600
2020 / Отчет за първо тримесечие 200 2848
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 48
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 103
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2999
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 3040
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 65
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 194
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 259
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 425 6160
2020 / Отчет за първо тримесечие 53 2779
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 63
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 59
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2901
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 2810
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 670
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 719
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1389
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 7000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 250 19800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 987
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 881
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1868
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 35 43879
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 91707
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 17000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 6120
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6120
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 500 57230
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 671
2020 / Отчет за второ тримесечие 11 1325
2020 / Отчет за трето тримесечие 132 16173
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 18169
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1620 11800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 46
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 46
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 13300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: