Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Родопи
Дата на публикуване 04-05-2022
Дата на съгласуване 07-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 69400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 10139
2021 / Годишен отчет 0 10139
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10752
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 10750
2021 / Годишен отчет 0 10750
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72421000-7 Услуги по разработване на приложения клиенти за Интернет или интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4620
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4620
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4620
50320000-5 Наем на копирна техника и мултифункционални устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 75 35400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 75 13990
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 75 19641
2021 / Годишен отчет 0 33631
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 450
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 429
2021 / Годишен отчет 0 429
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 150 4800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 150 2921
2021 / Годишен отчет 0 2921
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 3500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 2100
2021 / Годишен отчет 0 2100
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 750
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 2138
2021 / Годишен отчет 0 2888
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 13037
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 11963
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 11963
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 5880
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 3800
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1980
2021 / Годишен отчет 0 5780
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9720
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 9720
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9720
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 10860
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 7289
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2310
2021 / Годишен отчет 0 9599
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 20 1054
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 23 1386
2021 / Годишен отчет 0 2440
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 22 11604
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 22 6948
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 22 3442
2021 / Годишен отчет 0 10390
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 5856
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1440
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1440
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 140
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 131
2021 / Годишен отчет 0 131
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 6500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 38 57000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: