Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 02-06-2022
Дата на съгласуване 01-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1722 986342
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1700 986342
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 986342
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 167 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6730
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2760
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3970
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 6730
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1722 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1700 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 341 8183
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 14 647
2021 / Отчет за трето тримесечие 144 3458
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 125 3000
2021 / Годишен отчет 0 7105
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 60456
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 26496
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 33960
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 60456
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6750
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 6750
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6750
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 2016
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 336
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 168
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 168
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 336
2021 / Годишен отчет 0 1008
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 34680
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 34680
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 34680
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 224736
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 56184
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 56184
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 56184
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 56184
2021 / Годишен отчет 0 224736
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 297072
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 74268
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 74268
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 74268
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 74268
2021 / Годишен отчет 0 297072
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 113 3342000
2021 / Отчет за първо тримесечие 113 1650000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 113 1692000
2021 / Годишен отчет 0 3342000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 448741
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 226320
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 167700
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 54721
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 448741
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3661900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1176900
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 572400
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 208800
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 82 1563792
2021 / Годишен отчет 0 3521892
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6480
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1620
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1620
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1620
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1620
2021 / Годишен отчет 0 6480
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1736 80000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1735 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1736 78356
2021 / Годишен отчет 0 78356
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 81 60000
2021 / Отчет за първо тримесечие 80 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 81 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 440 628320
2021 / Отчет за първо тримесечие 440 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 440 628320
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 628320
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 580 150000
2021 / Отчет за първо тримесечие 580 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 580 149693
2021 / Годишен отчет 0 149693
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 140
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 84
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 217
2021 / Годишен отчет 0 441
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 35640
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 35640
2021 / Годишен отчет 0 35640
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 100000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 34680
2021 / Годишен отчет 0 34680
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 65000
2021 / Отчет за първо тримесечие 30 14994
2021 / Отчет за второ тримесечие 30 14994
2021 / Отчет за трето тримесечие 30 15312
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 30 19700
2021 / Годишен отчет 0 65000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 41400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 16306
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 20700
2021 / Годишен отчет 0 37006
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 151 840000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 46800
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 151 474800
2021 / Годишен отчет 0 521600
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 162000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 48600
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 48600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 48600
2021 / Годишен отчет 0 145800
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1448600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 425 20374
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 20374
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 20374
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 179400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 43811
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 44856
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 44856
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 44856
2021 / Годишен отчет 0 178379
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 940 14000
2021 / Отчет за първо тримесечие 940 3265
2021 / Отчет за второ тримесечие 940 2595
2021 / Отчет за трето тримесечие 940 1406
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 970 4860
2021 / Годишен отчет 0 12126
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 130 297000
2021 / Отчет за първо тримесечие 130 66903
2021 / Отчет за второ тримесечие 130 82273
2021 / Отчет за трето тримесечие 130 42972
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 130 65836
2021 / Годишен отчет 0 257984
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 78900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 19724
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 19725
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 19725
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19725
2021 / Годишен отчет 0 78899
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 72654
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 17298
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 17298
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 19029
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19029
2021 / Годишен отчет 0 72654
Допълнителни данни: