Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Омуртаг
Дата на публикуване 14-06-2022
Дата на съгласуване 20-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: