Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на публикуване 22-02-2021
Дата на съгласуване 18-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19046
2020 / Годишен отчет 1 19046
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 32800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 32321
2020 / Годишен отчет 2 32321
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 18000
2020 / Отчет за първо тримесечие 18 4658
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 2719
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1138
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 37 8519
2020 / Годишен отчет 68 17034
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 1040
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 66
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 28
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 51
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 103
2020 / Годишен отчет 19 248
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 60
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 59
2020 / Годишен отчет 1 59
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 482
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 298
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 511
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 125
2020 / Годишен отчет 27 1416
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1233
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1233
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 211
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 2211
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 168
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 168
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 22600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 22522
2020 / Годишен отчет 1 22522
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 27600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3888
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5832
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 15432
2020 / Годишен отчет 1 25152
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1116
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2580
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2580
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4044
2020 / Годишен отчет 1 10320
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2063
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 892
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1279
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2566
2020 / Годишен отчет 1 6800
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 150 8400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 150 7560
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 150 7560
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3199
2020 / Годишен отчет 2 3199
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 3031
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 4 3031
Допълнителни данни: