Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Подновяване на софтуерна осигуровка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита и система за наблюдения и защита на базите от данни. Услуги по модернизация и усъвършенстване функционалността на двете системи“.
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
821 Предмет на обществената поръчка „Подновяване на софтуерна осигуровка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита и система за наблюдения и защита на базите от данни. Услуги по модернизация и усъвършенстване функционалността на двете системи“
821 Дата на обявяване на процедурата 04-03-2022
821 CPV кодове 48610000-7 Системи от база данни (СУБД)
821 Дейност „Подновяване на софтуерна осигуровка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита и система за наблюдения и защита на базите от данни. Услуги по модернизация и усъвършенстване функционалността на двете системи“.
821 Необходим финансов ресурс (общо)
821 Описание Описание
IBM QRadar Software Install License + SW Subscription & Support
IBM QRadar Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second License + SW Subscription & Support
IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM QRadar Software Node Install License + SW Subscription & Support
IBM QRadar Software Node Install Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Security Guardium Data Protection for Databases Resource Value Unit (MVS) License + SW Subscription & Support
IBM Security Guardium Data Protection for Databases Resource Value Unit (MVS) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Security Guardium Vulnerability Assessment for Databases Resource Value Unit (MVS) License + SW Subscription & Support
IBM Security Guardium Vulnerability Assessment for Databases Resource Value Unit (MVS) Annual SW Subscription & Support Renewal

821 Пореден номер 1
821 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка.
Прикачени Технически спецификации:
Техническаспецификация.pdf