Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Сервизна софтуерна поддръжка и консултации на място за IBM SPSS лицензи за нуждите на Националния статистически институт“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 28-10-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение софтуерна поддръжка и консултации на място за лицензи
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
816 Описание

• доставка на SPSS лицензи по спецификация

• доставка на нови подверсии (update) и главни версии (upgrade) на продуктите,
за срока на договора на медиен носител;
• доставка на необходимите ключове за активация на посочените продукти на медиен носител и подмяната им при смяна или подмяна на работната станция и сървър.
• консултации по телефон, относно поддръжката и експлоатацията на продукти
- всеки работен ден от 8.30 ч. до 18.00 ч.;
• неограничен брой заявки за решаване на проблеми (cases) към IBM, в случай на нужда при ескалиране на проблем;
• сервизното обслужване се извършва през единна входна точка (help desk) за всички технически проблеми. Достъпът до единната входната точка се осъществява чрез телефон, факс и електронна поща;
• сервизното обслужване се извършва от сертифицирани специалисти
с работен език - български;
• времето за реакция е до два часа след получаването на заявката в единната входна точка за обслужване.
816 Предмет на обществената поръчка „Сервизна софтуерна поддръжка и консултации на място за IBM SPSS лицензи за нуждите на Националния статистически институт“
816 Дата на обявяване на процедурата 24-10-2022
816 CPV кодове 48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране
816 Необходим финансов ресурс (общо) 59800.0
816 Пореден номер 1
816 Начин на изпълнение Договор, доставка, поддръжка, консултации
816 Дейност „Сервизна софтуерна поддръжка и консултации на място за IBM SPSS лицензи за нуждите на Националния статистически институт“
Прикачени Технически спецификации:
Tehnicheskaspecifikacia.doc Изтегли