Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Доставка на лицензи за допълнителен обем, софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) на съществуващата в Министерството на енергетиката система за резервиране и архивиране на данни и сървъри с информационни системи, изградена на базата на продукти на Catalogix DPX
Дата на публикуване 11-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Повишаване на обема на лиценза на софтуерния продукт Catalogic DPX, за архивиране на данни, сървъри и информационни системи, и годишна поддръжка на съществуващите лицензи
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 42000/42000
План за изпълнение:
867 Предмет на обществената поръчка
867 Дата на обявяване на процедурата
867 CPV кодове
867 Необходим финансов ресурс (общо) 42000.0
867 Описание Повишаване на обема на лиценза на софтуерния продукт Catalogic DPX, за архивиране на данни, сървъри и информационни системи, и годишна поддръжка на съществуващите лицензи
867 Пореден номер
867 Начин на изпълнение Предоставяне на лицензи и поддръжка
867 Дейност Повишаване на обема на лиценза на софтуерния продукт Catalogic DPX, за архивиране на данни, сървъри и информационни системи, и годишна поддръжка на съществуващите лицензи
Прикачени Технически спецификации:
Tehn_spec_DPX.pdf Изтегли