Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Доставка, инсталация, конфигурация и гаранционна поддръжка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-11-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: