Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate”
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
934 Предмет на обществената поръчка
934 Необходим финансов ресурс (общо) 54000.0
934 Описание Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
934 Пореден номер Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
934 Начин на изпълнение Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
934 Дейност „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate”
934 Дата на обявяване на процедурата
934 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: