Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 27 РЗОК“
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е да бъдат обхванати всички дейности по поддържане в пълна техническа и функционална изправност на приетата за сервизно обслужване техника и реализиране на всички ремонтни дейности и възстановяване пълната работоспособност на телефонни централи след евентуални повреди.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1041 Описание Предмета на проекта обхваща всички дейности по поддържане в пълна техническа и функционална изправност на приетата за сервизно обслужване техника и реализиране на всички ремонтни дейности и възстановяване пълната работоспособност на телефонни централи след евентуални повреди.
Извънгаранционното сервизно обслужване и техническа поддръжка се извършват, съгласно изискванията на производителя на техниката.
1041 Предмет на обществената поръчка
1041 Дата на обявяване на процедурата
1041 CPV кодове
1041 Необходим финансов ресурс (общо) 69990.0
1041 Пореден номер Неприложимо.
1041 Начин на изпълнение Събиране на оферти с обява.
1041 Дейност Извънгаранционно поддържане в пълна техническа и функционална изправност на внедрените телефонни централи.
Прикачени Технически спецификации: