Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване на правото на ползване на офис пакети за Microsoft Office 365
Дата на публикуване 02-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Придобиване право на ползване на програмни продукти на Microsoft - Microsoft 365 Business Basic, Office 365 E3
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1124 Предмет на обществената поръчка
1124 Дата на обявяване на процедурата
1124 CPV кодове
1124 Необходим финансов ресурс (общо) 28367.0
1124 Описание Доставка и подновяване право на ползване на програмни продукти на Microsoft - Microsoft 365 Business Basic, Office 365 E3 за срок от една година
1124 Пореден номер 1
1124 Начин на изпълнение Закупуване на право на ползване
1124 Дейност Подновяване и доставка на лицензи
Прикачени Технически спецификации: