Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter за нуждите на НСИ“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter.за нуждите на НСИ
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
979 Предмет на обществената поръчка „Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter за нуждите на НСИ“
979 Дата на обявяване на процедурата 01-06-2021
979 CPV кодове
979 Необходим финансов ресурс (общо) 84000.0
979 Описание Защита на данните от срив в мрежата и предотвратяване изтичане на информация посредством външни информационни носители.
Автоматично назначаване на мониторинг по подразбиране и политика за сигурност на потребителя.
Ограничаване риска на стратегическо изтичане на данни чрез употреба на преносими устройства за съхранение и мобилни устройства.
Дефиниране на политика на корпоративен трансфер на данни от служителите заедно със съответните авторизации.
Възможност за изтриване на несъществуващи/ ликвидирани носители на данни (напр. флаш памети).
Сигнали за свързване на външни устройства (без атрибут „доверен носител“).
Информация за устройствата, свързани с определен компютър.
Списък с всички устройства, свързани с компютрите в мрежата.
Одит (история) на връзките и операциите на мобилни устройства и мрежови споделяния.
Управление на права за достъп (записване, изпълнение, четене) за устройства, компютри и потребители.
979 Пореден номер 1
979 Начин на изпълнение Събиране на оферти с обява - номер на поръчката - 00403-2021-0010 - „Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter за нуждите на НСИ“
979 Дейност „Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter за нуждите на НСИ“
Прикачени Технически спецификации:
TS3.pdf Изтегли