Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване на достъп до система за електронни квалифицирани удостоверителни услуги, в това число за отдалечена електронна идентификация, подписване с еднократен облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП), автоматизирано дистанционно подписване на електронни документи с облачен квалифициран електронен подпис.
Дата на публикуване 12-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на необходима среда за функциониране на облачно подписване в Self-Service „Отпуски“ (Hermes) и предоставяне на достъп до платформа за “Дистанционно подписване на е-документи с Облачен КЕП”
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1172 Предмет на обществената поръчка
1172 Дата на обявяване на процедурата
1172 CPV кодове
1172 Необходим финансов ресурс (общо) 6000.0
1172 Описание
1172 Пореден номер
1172 Начин на изпълнение Подновяване достъп до платформа за “Дистанционно подписване на е-документи с Облачен КЕП”
1172 Дейност Подновяване достъп до платформа за “Дистанционно подписване на е-документи с Облачен КЕП”
Прикачени Технически спецификации: