Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Име на документа „Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционна компютърна, сървърна, периферна и копирна техника, собственост на Министерството на туризма"
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигурено техническо обслужване на изънгарацнионната компютърна техника и периферни устройства, както и копирна техника
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 100/100
План за изпълнение:
1178 Предмет на обществената поръчка
1178 Дата на обявяване на процедурата
1178 CPV кодове
1178 Необходим финансов ресурс (общо) 23450.0
1178 Пореден номер
1178 Описание Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционна компютърна периферна и копирна техника, собственост на Министерството на туризма включва всички настолни комютърни системи, сървъри (хардуер), принтери, и мултифункционнални устройства
1178 Начин на изпълнение Договор за поддръжка
1178 Дейност Абонаментната поддръжка включва посещение, диагностика, профилактика и подмяна на резервни части, извършвана от инженери/консултанти, ползване на хелп-деск система чрез телефон, e-mail и уеб портал за приемане на заявки по електронен път, наблюдение и управление на заявки, ескалиране при забавяне на части, текущ статус на заявките и справочна информация.
Прикачени Технически спецификации: