Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Име на документа Доставка на компютърна техника за нуждите на дигиталния маркетинг и CAD приложения е Министерство на туризма
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Обновена компютърна техника и периферия за нуждите на дигиталния маркетинг и CAD приложения
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/3
План за изпълнение:
1183 Предмет на обществената поръчка
1183 Дата на обявяване на процедурата
1183 CPV кодове
1183 Необходим финансов ресурс (общо)
1183 Описание Доставка на монитори - дисплеи с минимум диагонал 27 инча, с 4К UHD резолюция - 3 броя;
Доставка на мобилен компютър с Windows OS, 15,6“ дисплей, високопроизводителен процесор, RAM памет мин. 32GB и допълнителна видеокарта с мин. 6GB памет - 4 бр.
1183 Пореден номер
1183 Начин на изпълнение Договор за доставка
1183 Дейност Доставка на компютърна техника за нуждите на дигиталния маркетинг и CAD приложения в Министерство на туризма
Прикачени Технически спецификации: